Tăng cường thanh tra việc chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ tư, 07/02/2024 09:26
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tại văn bản số 568-CV/TU, ngày 25/01/2024 về tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Kiên quyết thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một cơ quan, đơn vị và các vị trí định kỳ phải chuyển đổi công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của chính quyền trong việc thực hiện quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, nhất là việc chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhằm ngăn ngừa, hạn chế việc lợi dụng chủ trương chuyển đối vị trí công tác có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thành ủy Hòa Bình (ảnh: Đoàn Cần) 

Nếu phát hiện có hành vi vi phạm phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm báo cáo việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

BTVTU giao Ban Cán sự Đảng, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các cơ quan, đơn vị khối chính quyền năm 2024 và năm tiếp theo; đối với các trường hợp phải chuyến đổi mà chưa thực hiện chuyển đổi trong năm 2023, thực hiện và báo cáo trong Quý II/2024. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các truờng hợp thuộc thẩm quyền quản lý năm 2024 và năm tiếp theo; đối với các truờng hợp chưa thực hiện trong năm 2023, thực hiện và báo cáo kết quả trong Quý II/2024.

Cùng với đó, BTVTU giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan Đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xem xét, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp phải chuyển đổi nhưng chưa thực hiện trong năm 2023. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và định kỳ báo cáo BTVTU theo quy định.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra