Yên Bái:

Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh

Thứ ba, 07/03/2023 14:48
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2023, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã được Thanh tra tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai thực hiện. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên, với mục tiêu không để phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

Ngay từ đầu năm, căn cứ Kế hoạch số 2029/KH-TSTCDTW ngày 07/12/2022 của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và Công văn số 4513/UBND-TCD ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách các công dân của địa phương đang có đơn khiếu kiện vượt cấp tại các cơ quan Trung ương và dự báo, lập danh sách các công dân có khả năng sẽ đi khiếu kiện vượt cấp tại các cơ quan Trung ương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng thời tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho công dân hiểu, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không đi về Trung ương để khiếu kiện vượt cấp; tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu kiện tại địa phương; kịp thời tổ chức vận động tuyên truyền, đưa công dân của địa phương đang khiếu kiện vượt cấp ở Trung ương trở về địa phương để giải quyết.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Yên Bái kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên. Ảnh: TT Yên Bái

Tổng hợp, tham mưu Dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên bái (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022).

Cụ thể, tháng 01 năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 45 lượt công dân với tổng số 47 người được tiếp. Riêng tại Thanh tra tỉnh đã tiếp 04 lượt công dân đến thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn; tham mưu giải quyết kịp thời KNTC, KNPA của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp nhận 85 đơn KNTC, KNPA của công dân. Trong đó, số đơn đủ điều kiện xử lý là 75 đơn. Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 04 đơn, trong đó có 02/04 đơn đủ điều kiện xử lý (01 đơn khiếu nại, 01 đơn kiến nghị, phản ánh); không có đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh xem xét, giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định. Trong tháng 01 năm 2023, Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao tham mưu, xử lý 01 đơn của công dân.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Yên Bái cần tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 90%; tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và giải quyết vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành và các cơ quan Thanh tra. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA.

Tiếp tục phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KNTC và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tham gia ý kiến, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giải quyết KNTC...

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình KNTC trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Phòng nghiệp vụ III thực hiện các cuộc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và việc giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra