Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đơn vị trực thuộc

Thứ hai, 19/09/2022 16:57
(ThanhtraVietNam) – Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-TTr ngày 16/9/2022 về Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đơn vị trực thuộc.
leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế 

Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra về việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đơn vị trực thuộc, gồm các nội dung về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai và xây dựng; Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn khác.

Thời kỳ thanh tra trong 3 năm 2019, 2020 và 2021. Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ trên. Đối với nội dung ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động quản lý đầu tư: Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến nay; đối với nội dung xác định kinh phí phải nộp vào ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện khai hoang, phục hoá, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh: Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến ngày 14/02/2018.

Đối với nội dung xác định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh: Thời kỳ thanh tra từ 15/02/2018 đến nay; đối với các dự án đầu tư xây dựng triển khai trước năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu, quyết toán; dự án triển khai trước năm 2019 nhưng nghiệm thu, quyết toán hoàn thành trong thời kỳ năm 2019 đến nay; dự án đang triển khai trong giai đoạn năm 2019 đến nay: Thời kỳ thanh tra là từ lúc triển khai dự án cho đến nay.

Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định.

Quyết định cũng giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra./.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra