Thanh tra Quảng Ngãi công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Thứ bảy, 13/04/2024 06:12
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, công tác cán bộ theo quy định mới để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra.

Tham dự Hội nghị công bố có đồng chí Phạm Xuân Duệ - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ; Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, trong đó giao Chánh Thanh tra tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Trước đó, ngày 08/4/2024, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTT Quy định định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh, theo đó cơ cấu tổ chức mới có 05 phòng và tương đương, gồm: (1) Văn phòng; (2) Phòng Thanh tra hành chính, chuyên ngành (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1); (3) Phòng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2); (4) Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 3); (5) Phòng Giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 4).

Việc thành lập theo cơ cấu mới này nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên môn hóa theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, đảm bảo thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời thực hiện quyền thanh tra và thẩm tra xác minh các vụ việc khiếu nại tố cáo được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Xuất phát từ yêu cầu đặt ra, tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã xem xét, quyết định việc sắp xếp nhân sự theo hướng điều động các chức danh Trưởng, phó cấp phòng, Thanh tra viên, chuyên viên Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh bảo đảm theo vị trí việc làm, phát huy được năng lực, sở trường công tác của từng công chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Văn phòng và 04 phòng Nghiệp vụ theo cơ cấu, tổ chức mới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập các phòng mới và bổ nhiệm, phân công cán bộ các phòng thuộc Thanh tra tỉnh nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạt động hiệu quả hơn, phát huy được năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ, công chức để thực hiện có hiệu quả công việc được giao.
Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo và công chức Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, người lao động theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh phù hợp với năng lực, chuyên môn, cộng tác phối hợp, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, chủ động trong thực thi nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới trong phong cách, phương pháp, lề lối, cách thức làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công góp phần cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Trần Kim Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra