Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị xử lý hình sự 9 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 31 đối tượng

Thứ sáu, 13/01/2023 08:39
ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Bến Tre vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2022 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2023.

Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2022

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, trong năm 2022, Ngành Thanh tra Bến Tre đã triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra đạt 100%; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. So với cùng kỳ số cuộc thanh tra triển khai, thực hiện tăng 29 cuộc (tăng 42,02%). Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
Hội nghị cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Bến Tre năm 2023 (Ảnh: TTT.BT) 

Về thanh tra hành chính, trong năm đã triển khai 98 cuộc (năm 2021 chuyển sang  04 cuộc). Về hình thức: theo kế hoạch 96 cuộc; đột xuất 02 cuộc. Đến nay đã kết thúc 98 cuộc; ban hành kết luận thanh tra 95 cuộc. Qua thanh tra phát hiện số tiền vi phạm 112.833,05 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 43.539,45 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 69.293,60 triệu đồng.

Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 21 tổ chức và 294 cá nhân; kiến nghị xử lý hình sự 9 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 31 đối tượng (trong đó, gồm: 07 cán bộ, 05 công chức, 05 viên chức và 14 cá nhân bên ngoài).

Về Thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, đã thực hiện 2.031 cuộc (kỳ trước chuyển sang 05 cuộc, triển khai trong kỳ 2.026 cuộc; thường xuyên 22 cuộc, theo kế hoạch 1.954 cuộc, đột xuất 55 cuộc). Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: chất lượng sản phẩm nông nghiệp, du lịch, quảng cáo, y tế, giao thông, kinh doanh dịch vụ, tài nguyên - môi trường, …Đã ban hành kết luận 127 cuộc (đối với 277 tổ chức và 473 cá nhân).

Qua thanh tra, đã phát hiện 279 tổ chức và 893 cá nhân vi phạm. Nội dung vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo, kinh doanh karaoke, trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng đo lường, vệ sinh môi trường, y tế…

Về kinh tế: tổng số tiền vi phạm 220,81 triệu đồng (tiền và tài sản quy thành tiền); số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 220,81 triệu đồng.

Về xử lý vi phạm: đã ban hành 1.012 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tổ chức 229 quyết định, cá nhân 783 quyết định); tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 7.045,6 triệu đồng.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Về xây dựng lực lượng, tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo 151 người (trong đó: thanh tra viên chính 47 người, thanh tra viên và tương đương 84 người, khác 20 người). Biến động tăng 08 người; giảm 04 người. Số người được chuyển đổi vị trí công tác 13 người.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, Chủ tịch UBND yêu cầu tập trung một số nội dung, cụ thể sau:

Đó là, chú trọng chỉ đạo ngành thanh tra triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra đúng theo quy định pháp luật.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra