Thanh tra tỉnh Yên Bái chú trọng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Thứ ba, 23/05/2023 09:56
(ThanhtraVietNam) - Quý I/2023, công tác xây dựng lực lượng của Thanh tra tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó chú trọng việc chỉ đạo công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh tự nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện các quy trình bổ nhiệm (theo thủ tục chuyển ngạch) vào các ngạch thanh tra đối với 12 công chức thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở và Thanh tra cấp huyện (bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính: 01 người; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên: 11 người). Thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với 16 công chức (miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính: 05 người; miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên: 11 người). Ban hành văn bản tham gia ý kiến thỏa thuận trong việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái; tham gia ý kiến thỏa thuận trong việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra huyện Văn Chấn.

leftcenterrightdel
Cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TT Yên Bái 

Tổng hợp nhu cầu đăng ký của Thanh tra tỉnh và của các cơ quan, tổ chức thanh tra trong tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức), cụ thể: lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp (01 người thuộc Thanh tra tỉnh); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính (02 người); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên (18 người). Đăng ký 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị năm 2023 do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, thanh tra tỉnh cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023. Từ tháng 01/2023, thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đối với 04 công chức do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải, UBND thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập cho cho hơn 300 cán bộ, công chức; phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cho 384 cán bộ, công chức; phối hợp với UBND huyện Lục Yên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cho 129 cán bộ, công chức.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành thanh tra tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung vào cải cách chế độ thông tin, báo cáo; tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành và hoạt động của ngành. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong toàn ngành./.

CTV -TT Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra