Thanh tra việc chấp hành pháp luật kinh doanh lĩnh vực dịch vụ In và dịch vụ Lưu trú

Thứ tư, 01/03/2023 09:30
(ThanhtraVietNam) - Cuối năm 2022, Thanh tra CATP Hải Phòng đã lựa chọn lĩnh vực và tham mưu với Giám đốc CATP ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 58 chủ cơ sở đầu tư kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ in và dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc đáp ứng các nhu cầu chính đáng của xã hội, các lĩnh vực này vẫn bị một số đối tượng lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật, do đó đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác quản lý.

Còn nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ in và lưu trú

Hải Phòng là thành phố Cảng, trọng điểm phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của miền Bắc, là một trung tâm du lịch của vùng Duyên Hải Bắc Bộ, số lượng dân cư đông (hơn 2 triệu người), do vậy các loại hình kinh doanh dịch vụ đặc biệt như: Cầm đồ, thẩm mỹ, xoa bóp, bảo vệ, lưu trú, dịch vụ in... ngày càng gia tăng hoạt động, sôi động là lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ (tính đến năm 2022, thành phố có trên 250 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực này, phục vụ hàng triệu lượt khách lưu trú, nghỉ dưỡng và thăm quan thành phố).

Kết quả thanh tra cuối năm 2022 cho thấy, các cơ sở kinh doanh hầu hết đều bảo đảm các điều kiện về ANTT theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện: 49/58 cơ sở kinh doanh cơ bản đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật về PCCC tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, khoản 3 Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP nói trên. Thực hiện đảm bảo các quy định về thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC; thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ và tuyên truyền về công tác PCCC hằng năm; kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị về PCCC; cử nhân viên tham gia lớp tập huấn và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC... Còn 09/58 cơ sở kinh doanh không có tài liệu thể hiện việc đủ điều kiện về an toàn PCCC.

Về việc sử dụng nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh, hầu hết các cơ sở kinh doanh đã tuyển và sử dụng nhân viên đảm bảo về hồ sơ, lý lịch, độ tuổi theo qui định tại khoản 9, điều 25, Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Có 03/58 cơ sở không thực hiện đảm bảo theo quy định, như không xuất trình đủ hồ sơ của nhân viên làm việc tại cơ sở, lý lịch trong hồ sơ một số nhân viên không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Riêng về dịch vụ lưu trú: Hầu hết các cơ sở kinh doanh được thanh tra đã ban hành, niêm yết về nội quy, quy định đảm bảo ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy theo qui định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 96/2016/NĐ-CP; đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú và kịp thời khai báo cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc Đồn, Trạm Công an quản lý địa bàn, đối với những trường hợp khách đến lưu trú không có giấy tờ tùy thân đều được cơ sở khai báo ngay cho Công an địa phương theo qui định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên vẫn còn 06 cơ sở lưu trú chưa xây dựng phương án đảm bảo ANTT theo quy định.

Trên lĩnh vực dịch vụ in: Các cơ sở kinh doanh được thanh tra đã ban hành, niêm yết về nội quy, quy định đảm bảo ANTT, phòng cháy và chữa cháy theo qui định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 96/2016/NĐ-CP; bảo quản nguyên liệu và sản phẩm in đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định nói trên; trước khi nhận chế bản, in, gia công sau in đều thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với khách rồi mới cung cấp sản phẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 96/2016/NĐ-CP; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, không in các tài liệu trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và các tài liệu trái với các quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Thanh tra CATP Hải Phòng tuyên truyền pháp luật cho cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Xử lý ngay những vi phạm của các cơ sở được thanh tra

Kết thúc thanh tra trực tiếp, Đoàn Thanh tra CATP Hải Phòng đã đưa ra đánh giá, nhận xét về việc chấp hành pháp luật của các đối tượng thanh tra, ưu điểm là đa phần người chịu trách nhiệm về ANTT của các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về ANTT đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện về lý lịch đảm bảo; việc tuyển chọn và ký kết hợp đồng lao động, sử dụng nhân viên cơ bản đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt việc trao đổi thông tin đối với cơ quan công an có thẩm quyền trong việc cung cấp các tài liệu liên quan đến cơ sở kinh doanh, báo cáo định kỳ hàng quý, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, danh sách nhân viên, phương án đảm bảo ANTT... góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh ưu điểm trên, Đoàn đã chỉ ra hạn chế của một số cơ sở kinh doanh như: Chưa đủ điều kiện về an toàn PCCC; công tác ký hợp đồng lao động chưa đảm bảo điều kiện về lý lịch, sức khoẻ; chưa thực hiện tốt việc trao đổi thông tin với cơ quan công an có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình ANTT, hoặc báo cáo mang tính hình thức, chưa phản ánh được hết tình hình, kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên được xác định là do:

-  Người chịu trách nhiệm về ANTT và một bộ phận nhân viên của cơ sở kinh doanh chưa quan tâm đúng mức đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT, chưa có nhận thức đúng đắn về công tác này, do đó, công tác tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung còn hạn chế. 

- Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 trong những năm trước đây phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nói chung, ngành nghề đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực In và lĩnh vực Lưu trú nói riêng.

- Đối với hoạt động tập huấn cho nhân viên của các cơ sở về công tác ANTT, pháp luật chưa có quy định cụ thể về thời gian, biện pháp, nội dung tập huấn nên các cơ sở còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Kết thúc thanh tra, Đoàn đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất Bộ Công an kiến nghị với Chính phủ cần bổ sung qui định rõ một số nội dung trong Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

- Cần có qui định về thời gian, biện pháp, nội dung cụ thể trong công tác tập huấn ANTT đối với nhân viên của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua đó cơ quan có thẩm quyền căn cứu hướng dẫn, giúp các cơ sở thực hiện có hiệu quả.

- Về việc cung cấp tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền, như cung cấp danh sách nhân viên, cần bổ sung quy định cơ sở không chỉ cung cấp danh sách nhân viên một lần mà khi có sự thay đổi (có thêm nhân viên), cơ sở phải kịp thời cung cấp đầy đủ danh sách, thông tin của nhân viên tới cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý.

Đoàn cũng đề xuất Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH thuộc CATP kiểm tra, xử lý ngay những vi phạm của các cơ sở được thanh tra; giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ CATP kiểm tra, xử lý những cơ sở có vi phạm về lĩnh vực PCCC, đồng thời giao đơn vị Thanh tra CATP theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra.

Đồng thời Đoàn cũng nêu ra các kiến nghị yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục ngay những tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT nói chung và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ In và dịch vụ Lưu trú nói riêng./.

Nguyễn Khánh Toàn - Chánh Thanh tra CATP Hải Phòng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra