Thanh tra việc quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hoá, kho hàng hóa tại một số cảng hàng không

Thứ năm, 01/12/2022 15:18
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Quyết định thanh tra số 28/QĐ-TTr ngày 07/11/2022 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hoá, kho hàng hóa tại Cảng hàng không, sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh.

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh mục đích của Đoàn thanh tra: Đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật chuyên ngành trong quản lý, cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá, kho hàng hoá. Qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các tồn tại, vi phạm (nếu có); giúp các đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật; kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá, kho hàng hoá. Đặc biệt tập trung vào một số nội dung cơ bản: Công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá, kho hàng hoá và hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá, kho hàng hoá.

Đồng chí Trịnh Văn Tùng - Trưởng đoàn Thanh tra Bộ GTVT quán triệt, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và theo nội dung Quyết định, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Đồng thời đề nghị đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh mục đích của Đoàn thanh tra: Đây là Đoàn thanh tra theo Kế hoạch để đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của Các Cảng vụ hàng không; các Cảng hàng không quốc tế và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hoá, kho hàng hoá. Qua công tác thanh tra, xác định những việc đã làm được, phát hiện các tồn tại, vướng mắc, vi phạm (nếu có) để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hàng không.

leftcenterrightdel
 Thanh tra việc quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hoá, kho hàng hóa tại một số cảng hàng không

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Đoàn thanh tra theo yêu cầu và nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo Đoàn thanh tra tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra được giao theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và nghiên cứu, ghi nhận những kiến nghị, vướng mắc của các đơn vị, đề xuất giải pháp xử lý trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ khai tác nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa và hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa .

Theo Quyết định 28/QĐ-TTr, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan (nếu có). Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên: cán bộ Phòng Thanh tra chuyên ngành, Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam và ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ giao Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Thị Thanh Hiền phê duyệt Kế hoạch tiến hành thanh tra; thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị của Đoàn thanh tra; phê duyệt Kế hoạch giám sát hoạt động đoàn và ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 11/11/2022 về thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

Triển khai Kế hoạch phê duyệt, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Cảng Hàng không miền Trung, Cảng HKQT Đà Nẵng, Cam Ranh và các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, Đoàn đang thanh tra tại Cảng Hàng không miền Nam, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các đơn vị trực thuộc. Dự kiến Đoàn sẽ kết thúc thanh tra tại đơn vị vào cuối tháng 12/2022./.
Thu Thủy - TT Bộ GTVT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra