Hậu Giang:

Thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính và 134 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ ba, 20/09/2022 15:59
(ThanhtraVietNam)- Theo UBND tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh Hậu Giang đã thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính và 134 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực trong tháng 8.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng khiếu nại đông người mang tính chất phức tạp. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Trong tháng, tiếp 115 lượt với 111 người, lũy kế tiếp 1029 lượt với 981 người; đã giải quyết 85/106 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết 80,19%, giải quyết trong tháng tiếp theo 21 vụ (trong hạn).

Đồng thời, các cấp, các ngành đang tập trung thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2022 và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể, trong tháng đã thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính và 134 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực.

leftcenterrightdel

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện 04 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng (số cuộc từ kỳ trước chuyển sang 03 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ 01 cuộc) đối với 08 đơn vị, tồn chuyển sang tháng sau 04 cuộc.

Hệ thống phản ánh hiện trường (Hau Giang App): Trong tháng tiếp nhận 137 phản ánh. Trong đó: Số phản ánh được xử lý: 96 phản ánh, chiếm 70,1% (phản ánh đã hoàn thành xử lý: 70 phản ánh (73%); phản ánh chưa hoàn thành xử lý: 26 phản ánh (27%)). Số phản ánh không được xử lý: 41 phản ánh, chiếm 29,9% (do phản ánh có nội dung không rõ ràng, thông tin liên hệ không chính xác)./.

 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra