Long An:

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Thứ ba, 07/11/2023 16:19
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Long An yêu cầu tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh thực hiện việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng các quy định hiện hành.

Thường xuyên chủ động tổ chức rà soát, nắm bắt thông tin về việc các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh để theo dõi, quản lý đảm bảo hoạt động đúng quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Ảnh: minh họa/internet

Tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo để tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 11/2022/BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành. Kịp thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong việc thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã có văn bản số 5871/BGDĐT-QLCL ngày 8/11/2022 gửi các Sở GD-ĐT về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài.

Bộ GD-ĐT khẳng định, chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn theo đúng các quy định hiện hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại địa bàn./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra