Quảng Ninh:

Yêu cầu tổng hợp kết quả thanh tra phục vụ báo cáo giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Thứ hai, 22/05/2023 11:21
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh và các sở ngành, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả, số liệu các cuộc kiểm tra, thanh tra năm 2021, 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 phục vụ xây dựng báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Ngày 16/5/2023, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh có văn bản đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo số liệu phục vụ xây dựng báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Báo cáo này bao gồm danh mục văn bản lãnh đạo công tác kiểm tra đã ban hành từ 1/1/2020 đến 15/5/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại thông báo ngày 17/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, cung cấp số liệu về thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cơ quan, đơn vị này phải báo cáo việc triển khai, tổng hợp kết quả, số liệu về các cuộc kiểm tra, thanh tra được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các cuộc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo rõ nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, kết quả công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công”.

Thanh tra tỉnh là đầu mối nhận các báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Vịnh Hạ Long. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Các báo cáo trên cùng với kết quả, số liệu các cuộc kiểm tra, thanh tra nhà nước của ngành Thanh tra  sẽ được Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo tổng thể của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về triển khai chương trình kiểm tra, thanh tra, kết quả lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra giữa nhiệm kỳ và hàng năm.

Thanh tra tỉnh cũng phải xây dựng báo cáo nội dung tham mưu UBND tỉnh triển khai, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”.

Trước ngày 25/5/2023, Thanh tra tỉnh sẽ phải gửi báo cáo bao gồm cả những vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với Tỉnh ủy./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra