Đắk Lắk: Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Thứ hai, 12/06/2023 08:00
(ThanhtraVietNam) - Mặc dù ở địa phương, lực lượng làm công tác thanh tra còn mỏng, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ thanh còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, song cơ quan Thanh tra các cấp tại Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện khối lượng công việc lớn được giao.

Triển khai 53 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

Trong tháng 5/2023, các cơ quan Thanh tra tại tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 53 cuộc thanh tra (gồm 48 cuộc theo kế hoạch và 05 cuộc thanh tra đột xuất); đã kết thúc, ban hành kết luận 08 cuộc tại 08 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền trên 78 triệu đồng (số cuộc chưa kết luận chưa có số liệu về phát hiện sai phạm). Kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước theo quy định; kiến nghị xử lý hành chính đối với 01 tổ chức và 02 cá nhân;...

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại cuộc họp giao ban tháng 4/2023 tại Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Nguồn ảnh: thanhtra.daklak.gov.vn
 

11 cuộc thanh tra trách nhiệm được thực hiện

Bên cạnh công tác thanh tra kinh tế - xã hội, cơ quan Thanh tra các cấp tại Đắk Lắk đã triển khai 11 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 11 đơn vị; đã kết thúc 03 cuộc tại 03 đơn vị. Qua thanh tra cho thấy, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Qua đó, các cơ quan Thanh tra đã kịp thời kiến nghị thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

36 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 63 đơn vị, tổ chức, cá nhân

Cũng trong tháng 5, Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 36 cuộc thanh tra, kiểm tra (02 cuộc triển khai mới trong kỳ và 34 cuộc kỳ trước chuyển sang) đối với 63 đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trên các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, công thương, xây dựng, nông nghiệp, y tế, thông tin, truyền thông... Qua thanh, kiểm tra, cơ quan Thanh tra các cấp tại Đắk Lắk đã phát hiện 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm; ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 101 triệu đồng, đã thu hồi vào ngân sách nhà nước 101 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Có thể nói, trong thời gian qua, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện các đoàn thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 và kịp thời triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc có nhiều dư luận, nổi cộm. Hoạt động thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chủ động triển khai. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phát hiện và xử lý hành chính nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Đồng thời, chỉ đạo các Đoàn thanh tra triển khai từ kỳ trước hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu Thủ trưởng cơ quan cùng cấp hoặc Chánh Thanh tra ban hành Kết luận thanh tra theo quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra