Thanh tra Bộ Tài chính thi tìm hiểu Luật Thanh tra, tìm giải pháp áp dụng hiệu quả

Thứ hai, 21/08/2023 15:30
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nêu cao tinh thần tự giác, tính chủ động của công chức trong nghiên cứu, phát huy trí tuệ, sáng tạo, tìm ra giải pháp hữu hiệu để áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát động một cuộc thi tìm hiểu về Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, pháp luật thanh tra hiện hành có nhiều quy định mới đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Những quy định mới này đặt ra một số yêu cầu đối với hệ thống cơ quan Thanh tra, trong đó, có Thanh tra ngành Tài chính.

Mới đây, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát động Cuộc thi đua ngắn ngày từ ngày 18/7/2023 đến ngày 28/8/2023 “Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tổ chức thực hiện, thi hành Luật Thanh tra năm 2022 cho công chức Thanh tra Bộ Tài chính.

Đồng thời, nêu cao tinh thần tự giác, tính chủ động trong nghiên cứu, phát huy trí tuệ, sáng tạo của công chức Thanh tra Bộ để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra; đưa Luật Thanh tra năm 2022 nhanh chóng áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác tại đơn vị. Qua đó, thống nhất về mặt nhận thức, thực hiện pháp luật bảo đảm hiệu quả theo đúng quy định.

Các công chức thuộc Thanh tra Bộ được yêu cầu nghiên cứu, triển khai Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP vào thực tiễn; đặc biệt là cần nghiên cứu các quy định mới để đề xuất các phương án, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong toàn hệ thống thanh tra ngành Tài chính.

“Kết quả đợt thi đua sẽ là một trong những cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân”, lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường. Ảnh:PVBT

Theo Thể lệ cuộc thi, bài dự thi được viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và là kết quả nghiên cứu, đánh giá, giải pháp đề xuất trong tổ chức triển khai thi hành pháp luật mới về thanh tra của các cá nhân.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra tài chính 6 tháng cuối năm 2023, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Lê Viết Thắng cho biết, ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã đẩy mạnh phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng, hoàn thiện quy định về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại Hội nghị này, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường đã quán triệt các nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ như: Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2023 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023; Nghị quyết số 66-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2023 lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2023…

Nhấn mạnh các nội dung của Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra, ông Trần Huy Trường cho rằng, những hoạt động này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, kiểm tra tài chính trong sạch, vững mạnh, vừa có tâm, vừa có tầm, có khả năng thích ứng nhanh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra cũng đã có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.
Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra