Bộ Khoa học và Công nghệ:

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh

Thứ ba, 30/01/2024 16:19
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhận được 1.364 đơn khiếu nại; 15 đơn tố cáo; 113 đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN).
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN (Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT); Thanh tra Bộ) nhận được tổng số đơn khiếu nại là 1.364 đơn (trong đó: Đơn nhận trong kỳ báo cáo là 869 đơn; đơn kỳ trước chuyển sang là 495 đơn); tổng số đơn đã giải quyết là 1.164 đơn; số đơn còn lại là 200 đơn, cụ thể như sau:

Đơn khiếu nại về xác lập quyền SHCN: Cục SHTT nhận được 1.319 đơn (tron đó, đơn nhận trong kỳ là 849 đơn; đơn kỳ trước chuyển sang là 470 đơn), tổng số đơn đã giải quyết là 1.141 đơn, còn lại 178 đơn đang xem xét giải quyết; và Thanh tra Bộ nhận được 37 đơn (trong đó, đơn nhận trong kỳ báo cáo là 13 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang là 24 đơn), tổng số đơn đã giải quyết là 15 đơn, đơn đang được xem xét giải quyết là 22 đơn.

Đơn khiếu nại khác: Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia nhận được 03 đơn, tổng số đơn đã giải quyết là 03 đơn; và Thanh tra Bộ nhận được 05 đơn, số đơn đã giải quyết là 05 đơn.

Về tiếp nhận và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, Bộ KH&CN nhận được tổng số đơn kiến nghị, phản ánh là: 48 đơn (Thanh tra Bộ KH&CN nhận được 36 đơn; Văn phòng Công nhận chất lượng nhận được 12 đơn). Tổng số đơn đã giải quyết theo thẩm quyền là 41 đơn, cụ thể: Thanh tra Bộ đã giải quyết 29 đơn; Văn phòng Công nhận chất lượng đã giải quyết 12 đơn. Số đơn còn lại là 07 đơn (Thanh tra Bộ đang giải quyết).

Về tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ) nhận được tổng số đơn tố cáo là 15 đơn. Tổng số đơn đã xử lý là 15 đơn.

Liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHCN, Thanh tra Bộ KH&CN nhận được tổng số đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHCN là 113 đơn (trong đó: Đơn nhận trong kỳ báo cáo 66 đơn; Đơn kỳ trước chuyển sang 47 đơn). Tổng số đơn đã giải quyết là 46 đơn; còn lại 67 đơn Thanh tra Bộ KH&CN đang xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lịch tiếp công dân được Bộ KH&CN niêm yết công khai tại Phòng Tiếp công dân của Bộ và tại địa chỉ của Cổng thông tin điện tử: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/22812/lich-tiep-cong-dan-nam-2023-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx và tại địa chỉ của Trang thông tin điện tử Thanh tra Bộ KH&CN là: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/22813/lich-tiep-cong-dan-nam-2023-cua-chanh-thanh-tra-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx.

Ngoài ra, Bộ KH&CN đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể: Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Bộ KH&CN tiếp tục: thực hiện tiếp công dân theo Quyết định 896/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ KH&CN và quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo; và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Hồng Đạt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra