Hải Dương: Đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ bảy, 09/12/2023 10:48
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2023, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Hải Dương quan tâm thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, ổn định để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương, trong năm 2023, tình hình công dân đến trụ sở tiếp công dân cơ quan hành chính nhà nước các cấp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 8,72% so với cùng kỳ năm 2022; số lượng đơn thư của công dân gửi đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh tăng 22,28% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm, coi trọng. Năm 2023, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 6.920 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tiếp thường xuyên 3.194 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 3.726 lượt), tăng 555 lượt so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp đã tiếp 80 đoàn đông người; trong đó, có 32 đoàn công dân tập trung đông người với số lượt tiếp là 95 lượt tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; đoàn đông người chủ yếu phát sinh từ những vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí, công dân vẫn tiếp tục có ý kiến, mong muốn được cấp trên xem xét giải quyết, một số vụ việc đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết; một số vụ việc mới phát sinh nhưng không có vụ việc nào nổi cộm, phức tạp. Thông qua công tác tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc, đồng thời đề ra phương án nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: haiduongdost.gov.vn)

Giải quyết thấu tình đạt lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở

Nhìn chung, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, nhất là công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; thông qua công tác tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc, đồng thời đề ra phương án nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ. Lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, dành nhiều thời gian đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của công dân; đơn thư được xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở. Vì vậy, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết cơ bản những tình hình nổi cộm, không có vụ việc nào quá phức tạp.

Ngành Thanh tra tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc sở, huyện và chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2023, toàn ngành đã thực hiện 19 cuộc thanh tra trách nhiệm. Qua thanh tra, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn ở một số đơn vị vẫn có những vụ việc chưa chính xác, dẫn đến tham mưu, giải quyết đơn chưa đảm bảo theo đúng quy định. Việc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của một số địa phương, nhất là cấp cơ sở còn chậm, chất lượng giải quyết chưa cao dẫn đến tình trạng gửi đơn vượt cấp vẫn diễn ra.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2024 đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh cho biết, trong năm 2024, thủ trưởng các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Mặt khác, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và thời gian trong việc xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các Quyết định, Kết luận, văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật. Tích cực kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH- TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1642/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, gặp gỡ đối thoại với công dân; chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để tránh phiền hà cho người dân.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra