Bình Thuận:

Hơn 99% khiếu nại, tố cáo được giải quyết, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân được khôi phục

Thứ ba, 19/07/2022 11:16
(ThanhtraVietNam) - Trong 5 năm (2016 - 2021), toàn tỉnh Bình Thuận đã giải quyết đơn khiếu nại đạt 99,39%. Các cấp, các ngành đều duy trì tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật với 26.137 lượt/19.986 vụ việc. Qua tiếp công dân, công chức tiếp công dân đã hướng dẫn 13.796 vụ việc, tham mưu tiếp nhận 9.698 vụ việc, đã giải quyết 9.032 vụ, thông báo chấm dứt 216 vụ.

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến đất đai chiếm trên 85%. Về tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp nhận 24.186 đơn hành chính và 1.014 đơn tư pháp, không có kỳ trước chuyển sang. Trong đó, đơn hành chính đủ điều kiện xử lý 22.805 đơn. 

Qua giải quyết khiếu nại đã khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân số tiền hơn 5,3 tỉ đồng, 175.550 m2 đất các loại; thu hồi cho Nhà nước số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, 1.013 m2 đất các loại, kiểm điểm trách nhiệm đối với 25 cá nhân có sai phạm. Toàn tỉnh đã giải quyết đơn tố cáo đạt 98,89%. Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi cho Nhà nước hơn 290 triệu đồng; khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân số tiền hơn 89 triệu đồng; đã kiến nghị kiểm điểm 23 tập thể, 51 cá nhân; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 3 vụ/3 đối tượng; xử lý kỷ luật 6 trường hợp.

leftcenterrightdel
Một buổi giao ban triển khai nhiệm vụ của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Theo ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, UBND các cấp và các cá nhân được phân công tiếp công dân đã thực hiện nghiêm túc. Qua tiếp công dân, chính quyền các cấp đã có thêm thông tin về việc thực thi pháp luật ở cấp cơ sở như thế nào và cũng biết thêm người dân hiểu biết về mặt pháp luật như thế nào.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hiện nay vấn đề khiếu kiện đông người giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước. Tất cả các nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân đã được các cấp giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền lợi hợp pháp cho tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, các cấp các ngành và người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền cũng tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quán triệt phổ biến pháp luật với người dân về các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức để đảm bảo việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả và chuyên nghiệp hơn, nâng cao hiệu lực hiệu quả của pháp luật trong quản lý nhà nước. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra