Nghệ An: Khiếu nại, tố cáo phát sinh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai

Thứ hai, 29/05/2023 08:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Nghệ An, công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của các cấp, các ngành để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC, KNPA) chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công; việc lãnh đạo, chỉ đạo và phân công quản lý của cán bộ cấp xã, phường, thị trấn...

Riêng trong tháng 5/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã tiếp 421 lượt công dân (giảm 2,5% so với tháng 4/2023); tiếp nhận 777 đơn (giảm 5,1% so với tháng 4/2023). Đơn đủ điều kiện xử lý 708 đơn (giảm 0,3% so với tháng 4/2023), trong đó, KN 49 đơn, TC 16 đơn, KNPA, tranh chấp đất đai có 643 đơn). Đáng chú ý, có 45 vụ việc KNTC phải giải quyết, tăng 9,8% so với tháng 4/2023). Đến nay, đã giải quyết được 36/45 vụ việc đạt tỷ lệ 80% số vụ việc phát sinh, gồm: KN 32/39 vụ việc đạt tỷ lệ 82,1%; tố cáo 4/6 vụ việc đạt tỷ lệ 66,7%; còn 09 vụ việc hiện nay đang trong quá trình giải quyết của các cấp, các ngành.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện phương án tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết đơn thư liên quan đến Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: nghean.gov.vn. 

Thông qua tiếp công dân, cán bộ đã hướng dẫn công dân đến đúng các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Sau khi tiếp công dân, các vụ việc KNTC, KNPA của công dân được tham mưu chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 02 vụ việc KNTC đông người, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ đang được giải quyết. Đó là vụ việc KN việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và vụ việc tranh chấp đất đai giữa Lâm trường Đồng Hợp với các hộ dân xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Có thể nói, tại Nghệ An, công tác tiếp công dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Các nội dung KNTC, KNPA của công dân được cán bộ tiếp dân tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ được tăng cường; kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên, đơn thư của công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Mặc dù vậy, địa phương vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, đó là: Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của một số ngành, địa phương còn chậm, chưa đầy đủ, chất lượng còn hạn chế; cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, chưa nhất quán, có sự chênh lệch giữa giá bồi thường so với giá trị thực tế nên phát sinh khiếu kiện; một số vụ việc khiếu kiện đông người do lịch sử để lại do đó việc vận dụng các chế độ chính sách pháp luật để giải quyết rất khó khăn. Bên cạnh đó, pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý đối với các trường hợp KNTC sai. Chưa có chế tài quy định đối với các vụ việc KNTC cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền, yêu cầu công dân phải thực hiện việc khởi kiện ra cơ quan Tòa án. Đây cũng được coi là những khó khăn, vướng mắc chung còn tồn tại ở rất nhiều địa phương trong phạm vi cả nước.

Trong thời gian tới, để góp phần giảm thiểu những tác động tiêu tực của những bất cập, khó khăn nói trên, đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các nghị định, thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, KNPA, tranh chấp đất đai và tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 531/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 08/2020/QĐ- UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại, đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC, KNPA, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường phối hợp giữa Ban Tiếp công dân, Thanh tra và các ban, ngành liên quan trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; nhất là xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong Nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra