Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai

Thứ năm, 07/07/2022 16:16
(ThanhtraVietNam) - Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm, nội dung qua tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, trong nửa đầu năm 2022, lãnh đạo cơ quan đã tham gia tiếp công dân định kỳ của HĐND và UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tại cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiếp 11 lượt với 12 người được tiếp. Nội dung qua tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Qua tiếp công dân, đã giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh; gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Tại cơ quan đã tiếp nhận 142 đơn, qua phân loại đã hướng dẫn người dân khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết 1 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 3 đơn, lưu 138 đơn do không đủ điều kiện xử lý. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn được thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng quy định, không để đơn tồn đọng và sai sót trong xử lý.

Về công tác tham mưu giải quyết KNTC, tổng số đơn KNTC Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh, rà soát, tham mưu giải quyết, xử lý là 80 đơn (kỳ trước chuyển sang 19 đơn, phát sinh trong kỳ 61 đơn), gồm: 31 đơn khiếu nại và 49 đơn tố cáo (tăng 11 đơn so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả tham mưu giải quyết cụ thể  về kết quả thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại: Trong 31 đơn khiếu nại được giao, đã kết thúc xác minh, rà soát và có báo cáo gửi UBND tỉnh 27 đơn (đạt 87,1%); 2 đơn đang kiểm tra, rà soát; 1 đơn người khiếu nại xin tạm dừng giải quyết và 1 đơn chưa triển khai. UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết, văn bản xử lý 21/27 đơn; còn lại 6 đơn đã báo cáo nhưng UBND tỉnh chưa có văn bản giải quyết. Trong số 21 đơn khiếu nại UBND tỉnh đã giải quyết, có 3 đơn khiếu nại đúng, 9 đơn khiếu nại sai, 1 đơn đình chỉ giải quyết và 8 đơn xử lý khác.

leftcenterrightdel
 Nội dung qua tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai

Đối với kết quả xác minh, tham mưu giải quyết tố cáo, trong tổng số 49 đơn tố cáo được giao, có 32 đơn xác minh họ tên, địa chỉ và các điều kiện thụ lý tố cáo; 10 đơn đã thụ lý và giao Thanh tra tỉnh xác minh nội dung tố cáo; 6 đơn UBND tỉnh giao kiểm tra, đề xuất hướng xử lý; 1 đơn hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáo. Hiện đã kết thúc xác minh và có báo cáo gửi UBND tỉnh 40 đơn (đạt 81,6%); còn lại 9 đơn đang xác minh. UBND tỉnh đã ban hành văn bản xử lý, kết luận nội dung tố cáo 33/40 đơn; còn lại 7 đơn UBND tỉnh chưa có văn bản xử lý, giải quyết. Trong số 33 đơn tố cáo UBND tỉnh đã có văn bản xử lý, kết luận, có 15 đơn không thụ lý giải quyết; đơn thụ lý giải quyết, 5 đơn kết luận nội dung tố cáo sai, 1 đơn giao xử lý dứt điểm, 1 đơn lưu và 3 đơn tạm ngưng giải quyết.

Việc thẩm tra, xác minh, rà soát, tham mưu giải quyết KNTC bảo đảm đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đã góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cơ quan đã thực hiện một số nội dung khác có liên quan đến công tác tham mưu giải quyết KNTC theo chỉ đạo của UBND tỉnh như: Tham gia họp Hội đồng tư vấn pháp luật của tỉnh về giải quyết vụ Trần Văn Hiếu - Đức Trọng, Lưu Thành Vui - Lâm Hà, Khu kinh tế quốc phòng - Học viện Lục quân; trả lời đơn của Công ty TNHH HUCHA VINA; Tổng hợp các đơn thư tố cáo về PCTN tại huyện Cát Tiên gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy để phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu báo cáo kết quả thực hiện giải quyết KNTC phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham dự buổi làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng với Đoàn xác minh - Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp hồ sơ và làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Lô 90, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan tại TP Bảo Lộc và huyện Di Linh; văn bản xử lý đơn kiến nghị của Công ty Tâm Châu...

Về phương hướng trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và thực hiện tiếp công dân tại cơ quan; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, hạn chế sai sót trong xử lý. Đồng thời, tập trung thẩm tra, xác minh, rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC 6 tháng đầu năm 2022 chuyển sang và các vụ việc KNTC phát sinh bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh...

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra