Tuyên Quang:

Phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100%

Thứ tư, 08/06/2022 15:17
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân (TCD) định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương. Qua đó hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài...

Tỉnh Tuyên Quang không xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp, không phát sinh “điểm nóng”

Những năm qua, tại tỉnh Tuyên Quang công tác TCD, giải quyết KNTC được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh và các cấp chính quyền tỉnh Tuyên Quang hết sức quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để đưa công tác này đi vào hoạt động nền nếp, nhằm giúp người dân thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, nhanh chóng. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và triển khai các quy định pháp luật về TCD, KNTC.

Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm TCD định kỳ và đột xuất. Chủ tịch UBND tỉnh TCD vào ngày 15 hàng tháng, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện TCD vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng, người đứng đầu các sở, ban, ngành tổ chức TCD 1 ngày/tháng; đối với những vụ việc phát sinh đột xuất cần giải quyết ngay thì Trưởng Ban TCD, cán bộ TCD báo cáo, tham mưu Lãnh đạo UBND, các cơ quan, đơn vị TCD kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TCD, giải quyết KNTC, qua đó Trụ sở TCD các cấp và địa điểm TCD của các cơ quan, đơn vị được bố trí thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đã kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp dân, ban hành nội quy, quy định, quy chế về công tác TCD. Các tổ chức thanh tra thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành công tác quản lý nhà nước về TCD. Các vụ việc KNTC được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các cấp, các ngành trong tỉnh cơ bản đã chấp hành đúng trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, chú trọng đối thoại, làm việc trực tiếp với công dân. Đặc biệt là tăng cường việc tiếp, đối thoại ngay từ cơ sở, nơi phát sinh vụ việc. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC lần đầu. Quá trình đối thoại tích cực tuyên truyền, vận động công dân hiểu đúng các quy định pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để rút đơn KNTC, qua đó nâng tỷ lệ rút đơn lên 18%.

leftcenterrightdel
 Chương trình giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: hdndtuyenquang.gov.vn

Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 90%

Trong công tác phối hợp, UBND tỉnh Tuyên Quang thường xuyên phối hợp với Ban TCD Trung ương để trao đổi, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý đối với các trường hợp phát sinh công dân của tỉnh đến TCD tại Trụ sở TCD Trung ương hoặc gửi đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh đến Ban TCD Trung ương.

Trong năm 2020, trên địa bàn chỉ phát sinh 1 trường hợp công dân đến Trụ sở TCD Trung ương, quá trình phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời, xuyên suốt, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Lao động, thương binh và xã hội cùng UBND thành phố vận động, đón công dân về địa phương; tiếp nhận 1 Văn bản chuyển đơn do Ban TCD Trung ương chuyển về. Vụ việc trên đã được UBND tỉnh giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, qua đó góp phần hạn chế công dân tập trung khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương ở TP. Hà Nội, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh - trật tự trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Nhìn chung, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác TCD, giải quyết KNTC. Kết quả tích cực có được đến từ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo của UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức rà soát và giao các sở, ngành, UBND huyện, thành phố giải quyết dứt điểm 100 vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; đồng thời, giao trách nhiệm Thanh tra tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã xây dựng Kế hoạch chi tiết để giải quyết vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh; tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả theo đúng tiến độ. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm 90/100 vụ việc (đạt tỷ lệ 90%), còn 10 vụ việc tiếp tục được đưa vào Kế hoạch giải quyết năm 2022. Đây là một cách làm mới, sáng tạo và thực tế đã đạt được hiệu quả tích cực. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nội dung này, phấn đấu tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch đạt 100%.

Đồng thời, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban TCD Trung ương để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC; đồng thời, giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở nhằm hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp xuống các cơ quan Trung ương.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra