Hòa Bình:

Rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, tránh phát sinh “điểm nóng”

Thứ bảy, 06/05/2023 08:42
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực. Từ đó đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong những tháng đầu năm 2023 vẫn còn nhiều trường hợp phức tạp; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đơn cử tại Văn bản số 38/UBND-TCD ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 để tập trung giải quyết dứt điểm.

Không để phát sinh "điểm nóng"

Ngay trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan, đơn vị và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị năm 2023, thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận tiếp công dân và công khai trên trên thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, trong đó đã tổ chức tiếp 510 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng".

Cụ thể, UBND các huyện, thành phố tiếp 193 đoàn với 286 lượt công dân, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp 60/60 ngày, thực hiện tiếp 29 đoàn với 52 lượt công dân. Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 47 đoàn với 128 lượt công dân, trong đó tại buổi Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh có 25 đoàn với 69 lượt người (có 04 đoàn đông người với 50 công dân) đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 02/03 kỳ (tiếp 02 đoàn với 03 công dân), Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01/03 kỳ ( tiếp 01 đoàn với 05 công dân). Các đoàn còn lại được Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất giữa các hộ liền kề, đề nghị đo đạc địa chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, tranh chấp đất đai liên quan đến công tác quản lý địa giới hành chính...

Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, chấp hành nội quy, quy chế của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Về công tác xử lý đơn thư, các cơ quan, đơn vị đã nhận, phân loại và xử lý 370 lượt đơn các loại, gồm: 21 đơn khiếu nại, 19 đơn tố cáo, 330 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 66 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và 158 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Riêng Ban Tiếp Công dân tỉnh đã nhận, phân loại và xử lý 150 đơn, trong đó có 34 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo, 99 đơn kiến nghị, phản ánh.

 Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Trong tổng số 55 đơn khiếu nại, có 12 vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Chủ tịch UBND các cấp đã thụ lý 12/12 vụ việc, giao cơ quan thanh tra và các đơn vị liên quan xác minh, đã xác minh xong 03 vụ (01 vụ đình chỉ giải quyết do Công ty rút toàn bộ nội dung khiếu nại, 01 vụ không thừa nhận nội dung khiếu nại của công dân), còn 09 vụ đang trong thời hạn xác minh.

Các cơ quan thanh tra và các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu giải quyết 09 vụ khiếu nại năm 2022 chuyển sang. Trong đó, đã xác minh xong 07 vụ (07 vụ không thừa nhận nội dung khiếu nại của công dân) và 02 vụ đang trong thời hạn xác minh.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xem xét, rà soát nhiều vụ việc để báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới 36 đơn tố cáo, có 02 vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý 02/02 vụ việc: 01 vụ đã giải quyết (nội dung tố cáo có đúng, có sai); 01 vụ đang trong thời hạn giải quyết. Các cơ quan thanh tra và các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu giải quyết 02 vụ tố cáo năm 2022 chuyển sang (02 vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở): Đã xác minh xong 02 vụ (01 vụ kết luận nội dung tố cáo sai).

Tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đã rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài, cần chỉ đạo xem xét. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố rà soát giải quyết theo thẩm quyền 21 vụ việc; Tổ công tác trực tiếp đối thoại với người khiếu nại, tố cáo tại 05 vụ việc. Đến giữa tháng 3/2023, các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết dứt điểm 19/26 vụ việc, còn 07 vụ đang tiếp tục tập trung giải quyết.

leftcenterrightdel
Buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTr ngày 27/02/2023 về việc kiện toàn bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố đang kiện toàn Tổ công tác và tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn các huyện, thành phố.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Từ đó, công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Vẫn còn vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, nhất là trong lĩnh vực đất đai, và vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp Phó tiếp công dân định kỳ (chủ yếu ở cấp xã).

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong Quý II, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số số 06/CT-UBND ngày 07/3/2022 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hai là, tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Ba là, tiếp tục tập trung rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, nắm chắc địa bàn và tình hình công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, không để công dân tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương để khiếu kiện vượt cấp và không để công dân lưu trú dài ngày tại Hà Nội.

Bốn là, thực hiện tốt Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra