Nghệ An:

Tăng cường phối hợp trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

Thứ ba, 19/09/2023 08:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Nghệ An, công tác tiếp công dân được các cấp, các ngành thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được cán bộ tiếp dân tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì thế kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương thời gian qua đã đạt 83,7% số vụ việc phát sinh.

Giải quyết 83,7% số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh

Phải nói rằng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một địa phương có địa bàn rộng với nhiều huyện miền núi vùng cao, vùng xa quả thật không đơn giản. Tuy nhiên, các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong Nhân dân; đồng thời, quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ được tăng cường; kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên, đơn thư của công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do đó, các cơ quan chức năng đã giải quyết được khối lượng công việc tương đối lớn và phức tạp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. Nguồn ảnh: https://nghean.dcs.vn/

Riêng tháng 8/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã tiếp 454 lượt công dân (tăng 7,6% so với tháng 7/2023); tiếp nhận 831 đơn (giảm 2,2% so với tháng 7/2023). Số đơn đủ điều kiện xử lý là 749 đơn (giảm 3,0%  so với tháng 7/2023) với 43 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết (giảm 12,2% so với tháng 7/2023). Đến nay, Nghệ An đã giải quyết được 36/43 vụ việc đạt tỷ lệ 83,7% số vụ việc phát sinh.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công; tố cáo liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và phân công quản lý của cán bộ cấp xã, phường, thị trấn... Trong đó, chủ yếu là các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai.

Thống kê tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 8/2023 là 831 đơn (giảm 2,2% so với tháng 7/2023). Trong đó, có 749 đơn đủ điều kiện xử lý (số đơn khiếu nại là 48 đơn, tăng 6,7%; số đơn tố cáo là 25 đơn, tăng 13,6%; có 676 đơn kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai, giảm 4,1%.

Qua tiếp công dân, cán bộ đã hướng dẫn công dân đến đúng các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Sau khi tiếp công dân, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được tham mưu chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hiện nay, tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp phải giải quyết là 43 vụ việc (giảm 12,2% so với tháng 7/2023), gồm: Khiếu nại 32 vụ việc, (giảm 11,1%); tố cáo 11 vụ việc (giảm 15,4%). Các cấp, các ngành đã giải quyết được 36/43 vụ việc đạt tỷ lệ 83,7% số vụ việc phát sinh, gồm 28/32 vụ việc khiếu nại (đạt tỷ lệ 87,5%); 8/11 vụ việc tố cáo (đạt tỷ lệ 72,7%); còn 07 vụ việc hiện nay đang trong quá trình giải quyết của các cấp, các ngành.

Liên quan đến kết quả giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến nay vẫn còn 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đang được giải quyết: (1) Vụ việc khiếu nại việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; (2) Vụ việc tranh chấp đất đai giữa Lâm trường Đồng Hợp với các hộ dân xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Những hạn chế tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Nghệ An hiện nay chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số ngành, địa phương còn chậm, chưa đầy đủ, chất lượng còn khiêm tốn. Mặt khác, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, chưa nhất quán, có sự chênh lệch giữa giá bồi thường so với giá trị thực tế nên phát sinh khiếu kiện. Một số vụ việc khiếu kiện đông người do lịch sử để lại do đó việc vận dụng các chế độ chính sách pháp luật để giải quyết rất khó khăn. Ngoài ra, qua thực tiễn cũng cho thấy pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý đối với các trường hợp khiếu nại sai, tố cáo sai. Chưa có chế tài quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền, yêu cầu công dân phải thực hiện việc khởi kiện ra cơ quan Tòa án.

Cần tăng cường công tác phối hợp

Để khắc phục những tồn tại trên và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới, Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tốt Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại, đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân, Thanh tra và các ban, ngành liên quan trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra