Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 18/10/2023 08:43
(ThanhtraVietNam) - Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch không biến động nhiều so với kì trước, nội dung chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, hoạt động chuyên ngành như di sản văn hóa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, công chức, công vụ…

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), thời gian vừa qua lãnh đạo Bộ đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xử lí, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL cơ bản đã được giải quyết dứt điểm.

Ngày 23/5/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã kí ban hành Quy chế Xử lí đơn đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-BVHTTDL. Đây là một trong những căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xử lí, giải quyết đơn thư phát sinh tại cơ quan, đơn vị, tránh xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Đánh giá về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ VHTTDL cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi về Bộ giảm so với cùng kì năm 2022, số vụ việc tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền đủ điều kiện xử lí tăng so với cùng kì năm 2022. Nội dung các đơn khiếu nại chủ yếu về khiếu nại văn bản của một số cơ quan nhà nước tại địa phương, khiếu nại về chế độ, chính sách, khiếu nại liên quan đến hợp đồng kì nghỉ du lịch. Nội dung các đơn tố cáo chủ yếu về tố cáo vi phạm quy định pháp luật chuyên ngành, vi phạm trong quản lí, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công vụ.

leftcenterrightdel
Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: P.V 

Cụ thể, về kết quả tiếp công dân, Bộ VHTTDL tiếp thường xuyên 19 lượt với 20 công dân (giảm so với cùng kì năm 2022); không có đoàn đông người. Số vụ việc tiếp lần đầu là 15 vụ việc; số vụ việc tiếp nhiều lần là 3 vụ việc. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tiếp định kì và đột xuất 30 kì.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lí đơn, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ có tổng số đơn xử lí là 313 đơn, trong đó, kì trước chuyển sang: 8 đơn, tiếp nhận trong kì: 305 đơn; số đơn đã xử lí/tổng số đơn tiếp nhận: 278/313 đơn; số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lí: 166 đơn/60 vụ việc.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, Bộ VHTTDL đã giải quyết 12 đơn (11 vụ việc)/13 đơn (12 vụ việc) khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; tỉ lệ giải quyết đạt 91,6%.

Bộ VHTTDL dự báo, trong thời gian tới đây, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch dự kiến không biến động nhiều so với kì trước, nội dung chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, hoạt động chuyên ngành như di sản văn hóa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, công chức, công vụ, đơn thư liên quan đến hợp đồng kì nghỉ du lịch, chủ yếu là các vụ việc phát sinh mới không phức tạp. Tình trạng khiếu kiện đông người ít có khả năng xảy ra.

Cũng theo Bộ VHTTDL, một số nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ này thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như tổ chức Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, xử lí kịp thời các đơn thư. Giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật các đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, xây dựng và ban hành Quy chế Giải quyết đơn thư nhằm cá thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư tại Bộ VHTTDL. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại. Và tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra