Thanh Hóa:

Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn

Thứ tư, 17/08/2022 13:57
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ thuộc lĩnh vực tiếp công dân; xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND 6 thủ tục hành chính mới ban hành và 6 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, 6 thủ tục hành chính mới ban hành, gồm: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh; thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện; thủ tục tiếp công dân tại cấp xã; thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh; thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện và thủ tục xử lý đơn tại cấp xã.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Minh Nguyệt 

Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân; 3 thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 20/5/2022, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTCP công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và Quyết định số 194/QĐ-TTCP công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Có 4 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, gồm: Thủ tục tiếp công dân tại cơ quan Trung ương; thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh; thủ  tục tiếp công dân tại cấp huyện; thủ tục tiếp công dân tại cấp xã. 4 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, gồm: Thủ  tục xử lý đơn tại cơ quan Trung ương; thủ  tục xử lý đơn tại cấp tỉnh; thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện; thủ  tục xử lý đơn tại cấp xã./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra