Bình Định quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác ngành Thanh tra

Thứ sáu, 17/05/2024 11:50
(ThanhtraVietNam) - Quy định về chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định vừa được UBND tỉnh ban hành.

Hội nghị Trung ương 9: Có ý nghĩa rất quan trọng trong chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trung ương đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức vụ trong Đảng

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

leftcenterrightdel
Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định đã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. (Ảnh chụp màn hình - Hoàng Minh) 

Ngày 03/5/2024, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh Bình Định, kèm theo đó là Quy định cụ thể.

Quy định được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước (sở, ngành, đơn vị) thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTNTC trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các loại báo cáo định kỳ, gồm có: Báo cáo định kỳ Quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; báo cáo định kỳ Quý II, Quý III và Quý IV.

Đồng thời, quy định cụ thể về thời gian chốt số liệu, đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo và thời hạn gửi báo cáo; hình thức và phương thức gửi báo cáo.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Định cũng quy định cụ thể từng lĩnh vực báo cáo, gồm: Lĩnh vực công tác thanh tra; lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC; lĩnh vực PCTNTC.

Về tổ chức thực hiện, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; thường xuyên rà soát để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTNTC cho phù hợp với mục tiêu quản lý, đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP Chính phủ, Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, tổng hợp báo cáo của các sở, ngành, đơn vị, địa phương gửi về thuộc phạm vi báo cáo của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục báo cáo định kỳ về lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 3 lĩnh vực nêu trên theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra