Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Thứ sáu, 10/03/2023 15:06
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn số 1513/UBND-NC ngày 08-3-2023 chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tập trung rà soát, tự theo dõi, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; tự chủ đại học; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 404/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/02/2023. Bám sát nội dung, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng.

Nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, địa phương. Rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, lĩnh vực trọng tâm, liên ngành còn thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận và tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm việc thực thi pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

Kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý biên chế làm công tác pháp chế đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế để khuyến khích, động viên người dân, doanh nghiệp và các tổ chức dân sự tham gia vào hoạt động theo dõi thi hành pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định.

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra