Cà Mau:

Xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thứ ba, 10/05/2022 19:02
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Cà Mau mới ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
leftcenterrightdel
Quang cảnh tại một cuộc họp tại Cà Mau; Ảnh: Yến Ngọc 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Trên cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện, là một trong ba đột phá chiến lược, tạo cơ sở pháp lý, môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ.

Cùng với đó, trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế, pháp luật của sở, ban, ngành tỉnh; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ cũng như chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, tổng kết việc tổ chức thi hành pháp luật, nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc, gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của Nhân dân, các vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong quá trình xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, nhất là các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh.

Bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan khác; tăng cường sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tăng cường công tác truyền thông để kịp thời thông tin chính sách, chủ trương, nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản, sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật thời gian qua, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Yến Ngọc - PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra