Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM:

Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư, 29/12/2021 17:09
(ThanhtraVietNam)- Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã ban hành các quyết định về việc kiểm tra chuyên ngành, liên ngành văn hóa - xã hội trên địa bàn Thành phố, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, quảng cáo: Đã triển khai 3 Đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, quảng cáo đối với 223 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, hoạt động quảng cáo; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 132 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 2.059 triệu đồng, đã chấp hành 96 quyết định với tổng số tiền đã nộp phạt hơn 1.233 triệu đồng, buộc tháo dỡ 267 băng rôn, phướn, tờ rơi quảng cáo, pano biển hiệu vi phạm.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa tiến hành kiểm tra 36 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, bao gồm: karaoke, trò chơi điện tử, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 trường hợp với tổng số tiền phạt 615 triệu đồng, buộc tháo dỡ các băng rôn, phướn, tờ rơi quảng cáo, pano biển hiệu vi phạm.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành thể thao tiến hành kiểm tra 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ các hoạt động thể dục, thể thao (thể dục thể hình và Fitness, thể dục thẩm mỹ, yoga, các môn võ, bơi lặn và các loại hình thể thao khác); lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với số tiền phạt 69 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành quảng cáo tiến hành kiểm tra 141 cơ sở kinh doanh quảng cáo ngoài trời, viết đặt biển hiệu; lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 91 trường hợp với số tiền 1.375 triệu đồng, buộc tháo dỡ 261 băng rôn, phướn, tờ rơi quảng cáo, pano biển hiệu vi phạm.

Về công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Thành phố đã tiến hành kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm, khiêu dâm, kích dục ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố (nhà hàng, quán bar, beer club, karaoke, khách sạn, massage,…); lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 511 triệu đồng.

Ngoài công tác kiểm tra, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội (2016 - 2021); trình UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/9/2021 về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn; Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố; đề xuất UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua dự thảo về chế độ trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội; báo cáo đề xuất thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình liên thông để thực hiện thống nhất và đồng bộ trong công tác quản lý, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu vi phạm; tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định về thành lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Thành phố; ban hành quy định chế độ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của thành viên trong lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 với những nhiệm vụ chính:

Một là, quán triệt cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND Thành phố về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có gian lận về xuất xứ hàng hóa.

Hai là, tập trung kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ thể thao gồm hoạt động kinh doanh nhà hàng, karaoke, dịch vụ trò chơi điện tử, dịch vụ thể thao, dịch vụ quảng cáo không đúng quy định pháp luật. Xử lý theo thẩm quyền và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp pháp luật tại các cơ sở kinh dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể dục, thể thao có sử dụng các thiết bị, phương tiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hoạt động quảng cáo rượu và thuốc lá tại các nhà hàng, karaoke, vũ trường, quán bar, trong các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có gắn với dịch vụ văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kinh doanh rượu ngoại, thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc shisa. Xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được sử dụng để kinh doanh, khuyến mại.

Linh Anh

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra