An Giang:

Kiểm soát thủ tục hành chính góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 22/03/2024 15:00
(ThanhtraVietnam) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xác định năm 2024 cần tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
leftcenterrightdel
 Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang. Ảnh minh họa
Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; trong đó tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp. Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, địa phương. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

Để thực hiện đạt yêu cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị và địa phương đạt loại tốt theo bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; góp phần thực hiện tốt khâu đột phá về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Kết quả bước đầu trong kiểm soát thủ tục hành chính

Theo đánh giá của UBND tỉnh thì đến nay, công tác cải cách hành chính và kiểm soát, cải cách TTHC của tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Năm 2023, tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa 30 TTHC, qua đó đã bãi bỏ 5 TTHC. Các Sở, ban, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý 110/110 phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC; tiếp nhận trên 1,143 triệu hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 99,23%. Những trường hợp giải quyết quá hạn các đơn vị điều có thư xin lỗi, người dân và doanh nghiệp. Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận gần 187.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 99,98%. Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn cũng tiếp nhận, xử lý 5,143 triệu hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đến nay tỉnh đã kiện toàn 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Đã phối hợp triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại cấp 3 tỉnh, huyện, xã. Các đơn vị thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động trung bình trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ, ký số kết quả TTHC...

Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ TTHC. Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap, tiếp nhận phản ánh kiến nghị thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua kênh tương tác Zalo, liên hệ trực tiếp. Đã triển khai hệ thống trả lời tự động (Chatbot) cho người dân trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, nhằm giải đáp thắc mắc liên quan đến TTHC.

Rà soát, cắt giảm ít nhất 20% các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo đánh giá của người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước được nâng cao.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm soát TTHC, cũng như cải cách TTHC của tỉnh, các đơn vị đã triển khai nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả như: Mô hình "Tổ liên gia chuyển đổi số" của UBND huyện Phú Tân; hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin hơn 191.000 thuê bao điện thoại di động thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ triển khai Đề án 06 của Chính phủ...

Tuy nhiên, theo lắng nghe ý kiến của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, TTHC trên một số lĩnh vực vẫn còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; việc giải quyết TTHC còn qua nhiều tầng nấc trung gian, gây chậm trễ, ách tắc trong thực hiện; việc tổ chức thực hiện TTHC một số nơi chưa nghiêm...

Để thực hiện tốt và đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát TTHC, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp, theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, cắt giảm ít nhất 20% các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với nhiều giải pháp cải cách như trên, từ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

BTV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra