Hòa Bình:

Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản

Thứ ba, 02/08/2022 17:01
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Hòa Bình mới có chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, Tổ công tác Liên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có Kế hoạch số 2565 kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Mục đích của Kế hoạch là đánh giá đúng thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Rà soát đối chiếu ranh giới khai thác, trữ lượng khai thác, ranh giới diện tích sử dụng mặt bằng chế biến và các công trình phụ trợ của các mỏ để xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, chấn chỉnh và đưa hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đi vào nề nếp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, hạn chế tối đa sự thất thoát nguồn thu thuế, phí từ các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Kế hoạch yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện đảm bảo tính khách quan, dân chủ, tuân thủ đúng quy định. Công tác kiểm tra của Tổ công đảm bảo quy định về việc không trùng lấn về nội dung đã được các quan chức năng tiến hành kiểm tra tại các cơ sở khai thác khoáng sản, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Phạm vi, đối tượng là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ tháng 7/2022.

Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc khai thác theo Giấy phép khai thác được cấp, khai thác theo hồ sơ thiết kế được thẩm định; ranh giới khai thác, trữ lượng đã khai thác của các mỏ; việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng vật liệu nổ; việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai đối với diện tích mặt bằng chế biến và các hạng mục phụ trợ; việc thực hiện các quy định về nghĩa vụ tài chính đối với trữ lượng đã khai thác và sử dụng mặt bằng đất đai; các nội dung khác khi thấy cần thiết.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra