Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Kịp thời xử lý xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT

Thứ tư, 18/01/2023 09:21
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các Ban, vụ, trung tâm ở Trung ương; Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Phát triển nhanh, bền vững số người tham gia BHXH, BHYT

Năm 2022, số người tham gia BHXH bắt buộc 1.983 nghìn người, tăng 119.688 người (trong đó 10.000 lao động ở đơn vị tăng mới và 100 nghìn lao động ở các đơn vị mở rộng quy mô sản xuất), tăng 6,4% so với năm 2021; đạt 100% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện: 75 nghìn người, tăng 11.683 người, tăng 18,5% so với năm 2021; đạt 100% kế hoạch.

Số người tham gia BHYT: 7.738 nghìn người, tăng 256.080 người (trong đó: HSSV tăng mới 19.482 người, BHYT HGĐ tăng 12.987 người, đối tượng cùng tham gia 120 nghìn người, đối tượng khác 103 nghìn người), tăng 3,4% so với năm 2021; đạt 100 % kế hoạch.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt 3/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của HĐND, UBND Thành phố giao: BHXH bắt buộc chiếm 40,4% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 0,4%; BHXH tự nguyện chiếm 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; BHTN chiếm 38,9% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 1,4%.

Số thu tăng cao và số nợ giảm so với năm 2021. Cụ thể, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 54.212 tỷ đồng, tăng 5.089 tỷ đồng (tăng 10,4%) so với năm 2021, đạt 102% kế hoạch giao. Số tiền nợ BHXH phải tính lãi 1.459 tỷ đồng (giảm 148 tỷ đồng so với năm 2021), tỷ lệ số tiền nợ phải tính lãi là 2,5%.

Về công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, năm 2022, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho gần 1 triệu lượt người; cụ thể: 12.108 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đưa số người hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng là 591 nghìn người; 34.155 người hưởng BHXH một lần (giảm 798 người so với năm 2021); 832.461 lượt người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 72.173 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng 36.409 tỷ đồng.

Về chi phí khám, chữa bệnh BHYT, năm 2022, BHXH Thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 186 cơ sở KCB từ tuyến TW đến tuyến y tế cơ sở (trong đó 25 bệnh viện tuyến Trung ương; 48 bệnh viện tuyến Thành phố; 42 bệnh viện tuyến huyện; 33 Trung tâm y tế, 17 Phòng khám đa khoa; 21 y tế cơ quan, đơn vị) có đủ điều kiện theo quy định để tổ chức công tác KCB, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Tính đến hết ngày 31/12/2022, phát sinh 10.749.394 lượt KCB BHYT; Số chi KCB BHYT là 19.560 tỷ đồng, bằng 103,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, về công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện thanh tra chuyên ngành, phối hợp TTKT liên ngành, kiểm tra tại 10.137 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở KCB và đại lý thu, đại diện chi trả. Xử phạt vi phạm hành chính 50 đơn vị, số tiền 6,89 tỷ đồng; kiến nghị Công an Thành phố khởi tố hình sự 05 vụ.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, đến nay có 99,4% đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, toàn Thành phố hiện có 3.744.087 người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn Internet) 

Công tác tổ chức cán bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BHXH và Quyết định số 2356/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố giảm 01 phòng nghiệp vụ còn Văn phòng và 10 phòng nghiệp vụ, sắp xếp (Quản lý thu – sổ, thẻ, Truyền thông; Giám định BHYT 1, Giám định BHYT 2, Văn phòng, Quản lý hồ sơ); bố trí cán bộ lãnh đạo, viên chức hợp lý tạo không khí phấn khởi yên tâm công tác và đi vào hoạt động ổn định ngay từ đầu tháng 01/2023.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: số người tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với tiềm năng; còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động; nợ đóng, trốn đóng BHXH ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Một số giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023

Để khắc phục những khó khăn, cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2023, BHXH Thành phố xác định xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện. Cụ thể, BHXH Thành phố tiếp tục tăng nhanh, bền vững số người tham gia, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc trên 2,15 triệu người (phấn đấu tăng 150.000-200.000 người so với năm 2022), chiếm 43% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHXH tự nguyện trên 115.000 người, tăng trên 64.000 người so với năm 2022, chiếm 2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT trên 8 triệu người (phấn đấu tăng 250.000 – 300.000 người so với năm 2022), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số.

Đối với công tác giảm nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH dưới 2,5% (số tiền nợ 1,5 nghìn tỷ đồng). Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN của trên 1,1 triệu người, số tiền chi 41 nghìn tỷ đồng (trong đó số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng là 605 nghìn người). Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 11 triệu lượt người, số tiền trên 20.500 tỷ đồng. Thực hiện cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, BHXH Thành phố tiếp tục bám sát thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, chủ động phối hợp hiệu quả với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, triển khai thực hiện linh hoạt, cụ thể hóa thành các mục tiêu, giải pháp; rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện với cách thức phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân, từng đơn vị; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Hai là, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tiếp tục xin hỗ trợ từ ngân sách và các nhà hảo tâm để tham gia BHXH, BHYT cho nhân dân.

Ba là, tổ chức thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Bốn là, giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ; đẩy mạnh việc thanh toán các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân.

Năm là, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người KCB BHYT; tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ BHYT.

Sáu là, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT gắn với việc phát triển người tham gia và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Bảy là, cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT. Kịp thời giải quyết các kiến nghị phản ánh trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Tám là, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, chất lượng./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra