Kon Tum:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Thứ tư, 05/10/2022 15:41
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 15/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 3261/UBND-KTTH gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để kịp thời điều chỉnh. Hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

leftcenterrightdel
Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: thanhnien.vn) 

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

“Thay thế hoặc tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan theo quy định”, văn bản nêu rõ.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phân công cụ thể cá nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Các đơn vị có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thấp phải làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, nhất là theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra