Cao Bằng:

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Thứ ba, 08/08/2023 15:07
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Văn bản số 1886/UBND-NC về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung chủ yếu vào các quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền sâu về các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

leftcenterrightdel
 Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Ảnh: baocaobang.vn

Bên cạnh đó, các mô hình, sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới về CCHC đang được triển khai thí điểm hoặc đang thực hiện có hiệu quả ở địa phương. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh nhằm nâng cao, cải thiện hiệu quả công tác CCHC, cụ thể ở các chỉ số: chỉ số CCHC (PARINDEX), chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI). Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; dịch vụ bưu chính công ích; việc xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số.

Mục đích nhằm xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thông tin, truyền thông, báo, đài trên địa bàn tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về CCHC. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra