Hà Nam:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Thứ năm, 23/06/2022 15:50
(ThanhtraVietNam) - Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính công vụ; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương là những nội dung tỉnh Hà Nam sẽ tập trung trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Hà Nam, năm 2021, Chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Nam đạt 81,51 điểm, xếp 60/63 tỉnh, thành phố, giảm 17 bậc so với năm 2020. Chỉ số SIPAS của tỉnh Hà Nam đạt 88,38 điểm, xếp 19/63 tỉnh, thành phố, giảm 01 bậc so với năm 2020. Chỉ số PAPI được 43,28 điểm, xếp thứ 20/60 tỉnh, thành phố trong cả nước (có 3 tỉnh không được xếp hạng).

Trong đó, đáng chú ý chỉ số phản ánh kết quả CCHC của tỉnh PAR INDEX có tới 22/43 tiêu chí không đạt điểm tối đa và 03/43 tiêu chí không có điểm gồm: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích; Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh; Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ rõ, ngoài nguyên nhân khách quan là do tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm qua đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh, còn có các nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đó là: Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ về CCHC của một số cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; sự phối hợp, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan chưa được đề cao; năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ còn chưa cao, chưa nghiêm; cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác CCHC ở các địa phương, đơn vị chưa nhiều. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC, về các Chỉ số đến người dân, tổ chức chưa hiệu quả,...

leftcenterrightdel
Thành phố Phủ Lý. Ảnh: baohanam.com.vn  

Xác định được tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao các chỉ số về CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với việc cải thiện môi trường thu hút đầu tư, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cần tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC gắn với đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc thực hiện khảo sát các nội dung, tiêu chí của các bộ Chỉ số về CCHC; Rà soát, đánh giá toàn bộ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cửa để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân; Xây dựng phương án tăng phụ cấp cho đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa..

Đồng thời, các sở: Tư pháp, Khoa học - Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung rà soát toàn bộ các văn bản đã ban hành của các sở, ngành đảm bảo phù hợp, chính xác, kịp thời; thẩm định các sáng kiến về CCHC của các sở, ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính công vụ; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh CCHC, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trau dồi đạo đức công vụ, kịp thời bổ sung cơ sở vật chất cho bộ phận Tiếp nhận và trả thủ tục hành chính một cửa.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần công khai các tiêu chí, chỉ tiêu về PAPI để mọi người dân, tổ chức biết đến. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp…

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra