Thanh tra Chính phủ:

Cập nhật kết quả công tác để phục vụ phiên họp Chính phủ tháng 3/2023

Thứ ba, 14/03/2023 05:34
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ đề nghị bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023.

Theo Thanh tra Chính phủ, để chuẩn bị xây dựng báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023 phục vụ phiên họp Chính phủ tháng 3 năm 2023, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo thực hiện cần tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Số liệu nhập vào phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 882/TTCP- TTTT ngày 02/6/2021.

Ngoài các nội dung báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ, thì Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị báo cáo bổ sung một số nội dung như việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hồng Đăng

Việc triển khai thực hiện Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ, ngành trung ương và địa phương; tình hình và kết quả xử lý chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

Đồng thời, báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; cập nhật tình hình, kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo các Kế hoạch 363/KH- TTCP, 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đối với những địa phương đã được Tổ công tác 1849 của Thủ tướng Chính phủ làm việc thì báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tổ công tác.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 2207/TTCP-C.IV ngày 12/12/2022 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ./.

Hồng Đăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra