Thành phố Hồ Chí Minh:

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

Thứ sáu, 03/03/2023 14:31
(ThanhtraVietNam) - UBND TP vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành TP rà soát quy trình xử lý công việc, tổ chức phân công hợp lý và đôn đốc tiến độ; tiến hành rà soát, phân loại công việc mà sở, ngành TP đang thụ lý, giải quyết; tập trung chỉ đạo các công việc quan trọng, các công việc chậm tiến độ.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TP trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND TP và chịu trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Để nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan nỗ lực phấn đấu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chú trọng công tác phối hợp, kết nối giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ để rút ngắn thời gian xử lý và đạt được kết quả xử lý theo yêu cầu.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rút ngắn thời gian trong việc xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp (Ảnh : ĐT) 

Ngoài ra, đối với việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cần lưu ý: Đối với hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp: cần tuân thủ nghiêm về thành phần hồ sơ, thời gian, quy trình, trách nhiệm thực hiện theo các quy trình thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND TP công bố và phê duyệt. Các Sở, ban, ngành chủ động, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý, kịp thời đề xuất UBND TP xem xét, quyết định công bố đầy đủ quy trình, thủ tục hành chính rút ngắn thời hạn làm cơ sở thực hiện...

Đối với hồ sơ thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị: tổ chức rà soát, lập danh mục, xây dựng quy trình chi tiết, rõ ràng về thời gian, hồ sơ, trách nhiệm thực hiện của từng thủ tục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 và Kế hoạch của UBND TP ban hành kèm Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025; tập trung, ưu tiên xây dựng quy trình chi tiết đối với nhóm công việc có tính chất quan trọng, định kỳ, thường xuyên.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra