Thanh tra tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh đúng thẩm quyền, ngay từ cơ sở

Thứ tư, 28/12/2022 09:25
(ThanhtraVietnam) - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản pháp luật quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, địa phương mình để đảm bảo thống nhất và phù hợp với thực tiễn; Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc năm 2022 của Thanh tra tỉnh (Ảnh: CTV) 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phối hợp, chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh đúng thẩm quyền, ngay từ cơ sở, bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định pháp luật, không để công dân khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; xử lý công khai các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phản ánh kiến nghị; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường, về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và quản lý các vấn đề mới nảy sinh được dư luận và Nhân dân quan tâm, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, nhất là sự phối hợp giữa cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp, triển khai rộng việc thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban tiếp công dân của các địa phương; Phản hồi, thông báo kịp thời kết quả giải quyết đơn thư theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân khi triển khai thực hiện các dự án, công trình; Đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả.

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra