Kon Tum:

Triển khai 200 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 01/03/2023 18:40
(ThanhtraVietNam) - Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tăng cường. Qua đó, đã phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; đồng thời kiến nghị khắc phục những bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, quy hoạch và mua sắm tài sản công trên địa bàn của tỉnh.

Triển khai thực hiện Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về THTK, CLP, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2022. Theo đó, các ngành, địa phương đã chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch về THTK, CLP năm 2022 của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện; xác định việc thực hiện công tác THTK, CLP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và đưa kết quả thực hiện thành nội dung xem xét, đánh giá thi đua hằng năm.

Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP được chú trọng. Năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai 164 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã kết thúc 124 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng... với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 12.189,64 triệu đồng và 4.042,7 ha đất.

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 9.896,73 triệu đồng, thu hồi về đơn vị 980,15 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 20,7 ha đất và một số kiến nghị xử lý khác 1.312,76 triệu đồng và 4.022 ha đất. Bên cạnh đó, xử phạt vi phạm hành chính 199 triệu đồng và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

leftcenterrightdel
Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong giám sát thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (Ảnh minh họa, internet)

Đến nay, các đơn vị sai phạm đã nộp ngân sách nhà nước 6.007,83 triệu đồng (đạt tỷ lệ 60,7%), số còn lại 3.888,9 triệu đồng chủ yếu đến từ các cuộc thanh tra mới kết thúc, đang trong thời gian thực hiện kết luận thanh tra. Đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 81 tập thể và 354 cá nhân.

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện 36 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đến nay đã kết thúc 29 cuộc (30 đơn vị được thanh tra, kiểm tra). Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm chủ yếu, như: Một số đơn vị chưa kịp thời niêm yết, công khai các nội dung cần niêm yết, công khai; chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định. Qua đó, đã chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.

Năm 2023, UBND tỉnh Kon Tum nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua công tác thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra. Mặt khác, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phê bình và tự phê bình./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra