Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành kế hoạch thực hiện phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở

Thứ hai, 21/08/2023 15:30
(ThanhtraVietnam) - Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Internet)
Kế hoạch triển khai trong tháng 8, 9/2023, nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở của huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Qua đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời phát hiện mô hình hoạt động hòa giải ở cơ sở hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung kiểm tra bao gồm: (1) Kết quả triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; (2) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; (3) Các đề xuất, kiến nghị. Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị cấp xã (riêng huyện Côn Đảo đã kiểm tra trong tháng 6 năm 2023).

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra