Cần Thơ: Công tác dân vận góp phần ngăn chặn tham nhũng, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ ba, 27/12/2022 09:52
(ThanhtraVietNam) - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phát huy được hiệu quả trong triển khai, quán triệt việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ (QCDC) của các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, quan liêu, hách dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, năm 2022, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác dân vận. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, thông qua việc học tập, quán triệt và cam kết thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và được thể hiện bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực thông qua các cuộc họp chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của năm “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nắm bắt được những nội dung cơ bản, ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn; rút ra những bài học quý báu từ việc học tập và làm theo lời dạy của Bác, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, ngừa, ngăn chặn tham nhũng, quan liêu, hách dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, đối thoại với dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công dân đến Trụ sở Tiếp công dân các cấp và điểm tiếp công dân của các cơ quan hành chính để khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố trong năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, đã tiếp 2.650 lượt với 2.716 người (tiếp thường xuyên là 1.977 lượt với 2.018 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 3.114 kỳ tiếp, kết quả tiếp được 673 lượt với 698 người), tiếp 03 lượt đoàn đông người. Việc tiếp công dân thường xuyên có tăng so với cùng kỳ nhưng không nhiều, nguyên nhân do những tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa ổn định, cơ quan hành chính và người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế đi đến cơ quan nhà nước khi không quá cần thiết nên ít phát sinh lượng người đến cơ quan nhà nước đăng ký tiếp công dân.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng cơ quan hành chính được duy trì thường xuyên nên sau khi đời sống, sinh hoạt của người dân đã dần ổn định sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch, việc tiếp công dân định kỳ tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận 3.108 đơn từ các nguồn như: qua công tác tiếp công dân, dịch vụ bưu chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến số lượng đơn thư tăng so với cùng kỳ năm trước (tăng 472 đơn so với cùng kỳ năm 2021). Qua phân loại, xử lý, có 983 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 156 đơn; tố cáo 29 đơn; phản ánh, kiến nghị 798 đơn), còn lại là đơn không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn, chuyến đơn đến cơ quan, tố chức, cá nhân có thấm quyền, đôn đốc giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp của thành phố đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 177/185 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 95,67% (trong đó: đã giải quyết 150/156 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 96,15% và 27/29 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 93,10%).

Ngoài ra, cơ quan hành chính các cấp đã phân loại, xử lý 1.945 đơn thư phản ánh kiến nghị, kết quả đã giải quyết 798/798 vụ việc phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%, còn 933 vụ việc không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến các cơ quan chức năng và đôn đốc giải quyết theo quy định.

Đặc biệt, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đã bố trí một bộ phận tiếp khán, thính giả xem, nghe Đài, trực xuyên suốt vào giờ hành chính để tiếp nhận thông tin và những thắc mắc kiến nghị, phản ánh của người dân, phát trong chương trình “Hộp thư truyền hình”, trong năm 2022 đã tiếp nhận 123 đơn thư khiếu nại, phản ánh về các vấn đề dân sinh, đất đai, an toàn thực phấm, an ninh trật tự, thủ tục hành chính..., đã liên hệ với các cơ quan giải quyết được 52 đơn thư.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyến biến tích cực, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo được chú trọng. Ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo được nâng lên. Việc đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước. Việc đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng; công tác tuyên truyền, phố biến GDPL về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC

Để thực hiện tốt công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho đội ngũ CBCCVC, nhất là CBCCVC tại bộ phận thường xuyên tiếp xúc người dân; thực hiện tốt công tác cải cách, công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QD/TW, Quyết định số 218-QD/TW; quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người có công với cách mạng; xây dụng nông thôn mới.

 

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra