Khánh Hòa:

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 26/04/2022 20:06
(ThanhtraVietNam) – Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, một số vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được xem xét, giải quyết dứt điểm; số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm; tỷ lệ giải quyết vụ việc đạt cao; hiệu quả giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền được nâng lên; một số vụ việc người dân tập trung đông người đã được chỉ đạo xử lý kịp thời.

Về tiếp công dân, trong Quý I/2022, toàn tỉnh Khánh Hòa đã tiếp 382 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với số lượng người được tiếp là 443 người/371 vụ việc các loại, trong đó có 2 vụ tiếp dân đông người. Qua tiếp công dân, toàn tỉnh tiếp nhận 189 đơn/188 vụ việc, trong đó, khiếu nại: 09 đơn/09 vụ việc; tố cáo: 02 đơn/02 vụ việc; kiến nghị, phản ánh: 178 đơn/177 vụ việc. Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 2.154 đơn, gồm: 265 đơn kỳ trước chuyển sang và 1.889 đơn tiếp nhận trong kỳ. Số đơn đã xử lý: 2.112 đơn, trong đó: Đủ điều kiện xử lý 1.667 đơn/1.664 vụ việc.

Theo UBND tỉnh đánh giá, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực; một số vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được xem xét, giải quyết dứt điểm; số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm; tỷ lệ giải quyết vụ việc đạt cao; hiệu quả giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền được nâng lên; một số vụ việc người dân tập trung đông người đã được chỉ đạo xử lý kịp thời. Phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh được giải quyết dứt điếm ngay từ cơ sở; nhiều trường hợp được giải quyết thông qua vận động, thuyết phục nên việc thực hiện quyết định giải quyết đạt hiệu quả tích cực, không để phát sinh điểm nóng... Qua đó, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua phát sinh chủ yếu từ công tác bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội (trong đó, tập trung chủ yếu các nội dung về giá đất và tái định cư). Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai tại cơ sở cũng còn tồn tại một số hạn chế nên nội dung thẩm tra, xác định nguồn gốc đất chưa chính xác, dẫn đến bất hợp lý trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm phát sinh khiếu nại. Việc tiếp công dân định kỳ và việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn của một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên... Theo UBND tỉnh nguyên nhân của những tồn tại này là do chính sách, pháp luật về đất đai đã được sửa đổi để giải quyết được những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng chưa giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Việc sửa đổi quy định pháp luật chưa được đồng bộ; quy hoạch đất đai chưa được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ, khoa học với các loại quy hoạch phát triển khác có liên quan, có phần mâu thuẫn với nhau giữa phát triến kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội...

UBND tỉnh xác định trong thời gian tới, một số địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, nhất là dự án trục đường cao tốc trên địa bàn, phát triển các khu đô thị, du lịch, công nghiệp... nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...; do đó, dự báo tình hình khiếụ nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ còn diễn biến phức tạp. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh đơn, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa, giao đất tái định cư.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan chức năng để có sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.           

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc sử dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

 

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra