Hà Nam:

Chuyển biến tích cực từ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 23/08/2022 17:11
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả cao. Trong đó, đã tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, giảm thiểu các vụ việc kéo dài thuộc diện Trung ương phải chỉ đạo xử lý.

Tiếp 1.759 lượt công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh Hà Nam đã tiếp 1.759 lượt (tiếp thường xuyên 578 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.181 lượt) công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành để KNTC, kiến nghị, phản ánh giảm 27% so với cùng kỳ năm 2021. 

leftcenterrightdel
Bảng thống kê việc tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Nam trong 6 tháng đầu năm 

Cụ thể, trong 1.759 lượt tiếp công dân có 1.934 người được tham gia, liên quan tới 1.614 vụ việc các loại. Nội dung phản ánh của công dân tập trung chủ yếu vào những vấn đề môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 1.261 đơn thư các loại, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021. Qua phân loại có 964 đơn đủ điều kiện xử lý (trong đó: phân theo nội dung có 104 đơn khiếu nại, 57 đơn tố cáo và 803 đơn kiến nghị phản ánh; phân theo thẩm quyền có 478 đơn thuộc thẩm quyền và 486 đơn không thuộc thẩm quyền), với 43 vụ việc (24 vụ khiếu nại, 19 vụ tố cáo; có 11 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang và 32 vụ việc phát sinh trong kỳ) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính giảm 39% so với cùng kỳ năm 2021.

Về khiếu nại có 60 vụ việc đủ điều kiện xử lý, trong đó có 24 vụ việc thuộc thẩm quyền và 36 vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp các ngành trong tỉnh. Về tố cáo, có 57 vụ việc đủ điều kiện xử lý, trong đó có 19 vụ việc thuộc thẩm quyền và 38 vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp các ngành trong tỉnh.

leftcenterrightdel
 

Giải quyết hơn 81% vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 35/43 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (20/24 vụ việc khiếu nại, 15/19 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 81%. Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:

leftcenterrightdel
 

Trong số 35 vụ việc đã giải quyết, có 07 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân đã tự nguyện rút đơn và đình chỉ vụ việc tố cáo. Hiện nay, còn 08 vụ việc (khiếu nại 04 vụ, tố cáo 04 vụ) các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua kết quả giải quyết, khiếu nại đúng chiếm 5%, tố cáo đúng chiếm 13,3%; khiếu nại sai chiếm 75%, tố cáo sai chiếm 60%; khiếu nại đúng một phần chiếm 5%, tố cáo đúng một phần chiếm 6,7%; kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 công nhận kết quả giải quyết lần đầu chiếm 10%, hủy bỏ hoặc sửa kết quả giải quyết lần đầu chiếm 5%; tố cáo tiếp có đúng chiếm 20%.

Kết quả giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đã trả lại quyền lợi chính đáng của người dân 220 triệu đồng, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài ra các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 601 vụ việc liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành có 43/44 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời các cơ quan báo chí và công dân.

Tiếp tục xem xét, giải quyết các vụ KNTC phức tạp kéo dài

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc; phê duyệt Kế hoạch số 33/KH-TCT ngày 30/5/2019 của Tổ công tác để tổ chức thực hiện. Qua rà soát cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện có 09 vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài theo tiêu chí tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đến nay có 02 vụ việc đã giải quyết xong, 03 vụ việc đang chỉ đạo địa phương, đơn vị giải quyết; 04 vụ việc đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Có thể nói, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Hà Nam luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan cũng như các tổ chức đoàn thể đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Theo Thanh tra tỉnh Hà Nam, trong thời gian tới, địa phương cần tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC vào sử dụng để việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC được chính xác, kịp thời. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình, giải quyết khiếu kiện của công dân, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn KNTC mới phát sinh ngay ở cơ sở góp phần hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra