Bình Định:

Công nhận một phần nội dung khiếu nại của công dân

Thứ sáu, 03/06/2022 23:20
(ThanhtraVietNam) - Tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết khiếu nại (KN) lần 2 của ông Ung Thanh Đức (phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh công nhận một phần nội dung KN của ông Đức và yêu cầu thành phố Quy Nhơn tính toán, hỗ trợ cho gia đình ông theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đức KN Quyết định số 8366/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết KN đối với ông liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông do ảnh hưởng Dự án chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, khu vực 9a, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, hộ gia đình ông Đức bị thu hồi 10 thửa đất nông nghiệp có tổng diện tích 16.230,4m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản), trong đó có 4.813,9m2 đất nuôi trồng thủy sản hộ tự ý đổ đất san lấp mặt bằng.

Thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, khu vực 9a, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, hộ gia đình ông Đức bị thu hồi đất nông nghiệp có tổng diện tích 16.230,4m2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn) lập phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm là 11.416,5m2; diện tích không được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm là 4.813,9m2. UBND thành phố Quy Nhơn cho rằng, trường hợp của hộ ông Đức tự ý đổ đất san lấp mặt bằng trên đất nuôi trồng thủy sản đã được Nhà nước giao, diện tích này không còn được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, không có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích này, nên không đủ điều kiện để được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh internet)

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 34 của Quy định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 34 của Quy định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp”.

Như vậy, khi bị thu hồi 16.230,4m2 đất nông nghiệp, hộ ông Đức phải được hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Việc UBND thành phố Quy Nhơn chỉ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ ông Đức 11.416,5m2 đất nông nghiệp, không hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với diện tích 4.813,9m2 (diện tích đã đổ đất nâng mặt bằng) là không đúng quy định.

Đối với nội dung KN yêu cầu bồi thường, hỗ trợ các hạng mục công trình trên đất, qua kiểm tra, xác minh, UBND tỉnh cho biết, khối lượng đổ đá lô ca gia cố chân bờ để chống lũ (thường gọi là de lái): Theo hồ sơ kiểm kê năm 2009 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thì khối lượng đá lô ca xếp khan là 70m3. Hiện nay, khối lượng này không tồn tại, hiện trạng là mặt nước. Do đó, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn không kiểm kê và không tính bồi thường, hỗ trợ là đúng quy định.

Về khối lượng kè bộng buy bê tông dọc bờ sông Hà Thanh (phần khối lượng nằm ngoài số liệu kiểm kê ngày 02/11/2020 của Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng): Theo trình bày, hộ gia đình ông Đức lắp đặt kè bộng buy qua nhiều năm, từ năm 1997 đến năm 2004 để bảo vệ hồ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa lũ.

Kiểm tra thực tế cho thấy, khối lượng kè bộng buy này nằm dọc sông Hà Thanh, liền kề là đường đi, kế tiếp là khu dân cư rồi mới đến hồ nuôi trồng thủy sản. Khu dân cư hình thành tự phát sau thời điểm hộ gia đình ông Đức làm kè bằng bộng buy bê tông. Như vậy, hạng mục kè bằng bộng buy bê tông không còn mục đích bảo vệ hồ nuôi trồng thủy sản. Trường hợp này ông Đức phải tháo dỡ để thu hồi tài sản, nhưng ông vẫn để tồn tại, đến nay ông KN yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ là không hợp lý.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh rà soát hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật và kết quả đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Công nhận một phần nội dung KN của ông Đức yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với diện tích hỗ trợ còn thiếu 4.813,9m2.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn điều chỉnh nội dung Quyết định số 8366/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết KN lần đầu đối với ông Đức phù hợp với nội dung của Quyết định này./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra