Đồng Nai:

Gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ nhật, 28/04/2024 11:04
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những giải pháp cụ thể trong thời gian tới của UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời công dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Thu hồi gần 5 tỷ đồng việc thực hiện các Kết luận thanh tra

Theo UBND tỉnh, Đồng Nai là tỉnh có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ, cùng với sự phát triển kinh tế thì công tác thu hồi đất, thực hiện chính sách bồi thường ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người dân có đất bị thu hồi, mặc dù địa phương đã chủ động áp dụng nhiều chính sách có lợi cho người dân, nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều trường hợp công dân của một dự án tập trung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Do đó, đơn thư phát sinh trong kỳ báo cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và một số đơn phản ánh, kiến nghị liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cụ thể, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị nhận mới trong kỳ là 3.167 đơn; giảm 113 đơn, tương đương giảm 03% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tiếp nhận mới 3.280 đơn).

Tuy nhiên về đơn khiếu nại, trong kỳ, các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiếp nhận 157 đơn,  trong đó, đơn nhận mới trong kỳ tăng 99 đơn, tương đương tăng 170% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước 58 đơn). Về đơn tố cáo, trong kỳ tiếp nhận 14 đơn giảm 02 đơn, tương đương giảm 12% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước 16 đơn).

Về công tác tiếp công dân, trong kỳ, tiếp 3.085 lượt với số người được tiếp 3.854 người của 3.078 vụ việc (số lượt tiếp lần đầu 3.013 vụ việc, số lượt tiếp nhiều lần 65 vụ việc); tăng 869 lượt, tăng 916 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 32 lượt đoàn đông người, với 716 người; tăng 23 lượt, tăng 337 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, người đứng đầu đã tiếp 846 lượt với 1.002 người được tiếp; tăng 416 lượt, tăng 554 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 4 lượt đoàn đông người với 153 người.

Theo dự báo của UBND tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế của địa phương. Đi liền với chủ trương thực hiện dự án là công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong thời gian hoàn thiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế; việc bố trí tái định cư còn chậm. Từ đó, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp tại các dự án.

leftcenterrightdel
Q.Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai  - Võ Tấn Đức tiếp công dân định kỳ (Ảnh: CTTĐT.ĐN)

Từ những dự báo trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo các kế hoạch số của Thanh tra Chính phủ và các kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh cũng đề ra những giải pháp cụ thể, đó là: Lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Quá trình giải quyết đơn thư phải có sự tham gia phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành để có sự thống nhất hướng xử lý, giải quyết vụ việc đúng pháp luật; nếu có vướng mắc, khó khăn, đơn vị, địa phương phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu các lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời phản hồi, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc và giáo dân để họ đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Song song với đó, thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra