Kon Tum triển khai hiệu quả Nghị quyết số 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ hai, 18/12/2023 23:16
(ThanhtraVietNam) - Ngay sau khi Chính phủ có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản triển khai trên toàn tỉnh. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đến nay công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 7319/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 3982/UBND-TD ngày 23/11/2022 chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản luật của cơ quan cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, địa phương mình. Hiện nay, Ban Tiếp công dân tỉnh đang triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum; tại một số cơ quan, đơn vị ban hành Quyết định sửa đổi, thay thế nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả; nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là đối với trách nhiệm tiếp công dân định kỳ. 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023. Đồng thời, thường xuyên quan tâm và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. (Ảnh: kontum.gov.vn) 

Cùng với hoạt động thanh tra hành chính, công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn được cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2023, đã thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, huyện Ngọc Hồi; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy… trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm một số tồn tại, khuyết điểm của đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đô thị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Ngày 17/7/2023, Thanh tra Chính phủ có Hướng dẫn số 1613/HD-TTCP về thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Ngày 31/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Tiếp đó, ngày 23/8/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-TTr về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Hiện Đoàn thanh tra đang trong thời gian tiến hành thanh tra theo quy định.

Mặt khác, người đứng đầu các cơ quan hành chính luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tố tụng hành chính, nhất là về trách nhiệm tham gia phiên tòa, đối thoại, giải thích; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện khi Tòa án có yêu cầu. Đồng thời, chủ động phối hợp với Công an các huyện, thành phố tham gia vào việc giải quyết khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự nhằm tăng cường các biện pháp nghiệp vụ.

Đáng chú ý, tại buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 22 hằng tháng, người đứng đầu cơ quan hành chính chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu kiện gây mất trật tự công cộng.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC và thực hiện Kế hoạch số 44/KH-TTr, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC; phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023 với sự tham gia của hơn 160 người. Trong đó, Thanh tra tỉnh mời báo cáo viên là Giảng viên của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ. Thành phần tham dự ngoài Thanh tra tỉnh còn có lãnh đạo Thanh tra của đơn vị hoặc người trực tiếp tham mưu về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập; các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Ban quản lý, Quỹ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Có thể nói, UBND tỉnh Kon Tum đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ KNTC theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết KNTC.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tiếp 319 lượt/364 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, tiếp nhận 1.320 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Số đơn thư KNTC, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 659/1.320 đơn, chiếm tỷ lệ 49,92% tổng số đơn nhận được, gồm: 34 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo và 620 đơn kiến nghị, phản ánh.

Kết quả, các ngành, các cấp đã giải quyết là 612/659 đơn thuộc thẩm quyền, chiếm tỷ lệ 92,87%, gồm: 30 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 578 đơn kiến nghị, phản ánh.


Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra