Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại quận Thanh Xuân (*)

Thứ hai, 07/11/2022 15:50
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói chung và KNTC trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC là nhiệm vụ trọng tâm, cũng như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân. Đồng chí Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Thanh tra về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn Quận. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Kính thưa đồng chí, UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm ca người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân như thế nào?

Đ/c Võ Đăng Dũng: Trụ sở Tiếp công dân được UBND quận bố trí ngay tại tầng 1, thuận lợi cho công dân đến liên hệ. Trụ sở có diện tích khoảng 30m2, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác như: máy tính, máy in, máy phô-tô, camera, máy ghi âm, tủ đựng tài liệu; niêm yết nội quy tiếp công dân, trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

UBND quận luôn quan tâm, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND quận, Ban Tiếp công dân quận tham mưu lịch tiếp công dân theo quý và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử quận và tại Trụ sở Tiếp công dân. Ban Tiếp công dân quận trực và thực hiện đầy đủ thời gian tiếp công dân; chuẩn bị, phục vụ tốt việc tiếp công dân của Thường trực HĐND quận, các ban, tổ đại biểu HĐND quận, lãnh đạo UBND quận theo quy định. Ban Tiếp công dân quận trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận, do Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng Ban và 02 cán bộ tiếp công dân (năm 2022 còn 01 cán bộ tiếp công dân), thực hiện việc tiếp thường xuyên, phối hợp cùng đại diện các cơ quan, tổ chức khác tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân theo quy định; là đầu mối tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, KNTC theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả với UBND quận theo đúng quy định. Ban Tiếp công dân quận thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự.

Hiện tại, Ban Tiếp công dân quận gồm 06 thành viên: 01 Trưởng Ban, 01 đồng chí chuyên trách và 04 thành viên thuộc các đơn vị: Thanh tra quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, phòng Quản lý đô thị quận và Trung tâm Phát triển qũy đất quận.

Nhìn chung, các đơn vị thuộc UBND quận đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tổ chức bộ máy thường xuyên được củng cố, kiện toàn. UBND quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, nhất là việc xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp nhằm giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quận.

Lãnh đạo UBND quận duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Ba tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC, đồng thời giúp lãnh đạo UBND Quận tiếp thu ý kiến của công dân, chỉ đạo xem xét, kết luận, quyết định giải quyết chính xác các vụ việc, yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong việc phối hợp giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp.

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về việc thực hiện các quy định về tiếp công dân định kỳ, đột xuất và đối thoại trong gii quyết KNTC của Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn quận trong năm 2021?

Đ/c Võ Đăng Dũng: Trong năm 2021, Lãnh đạo UBND quận, các đơn vị thuộc quận đã tổ chức tiếp 3.049 ngày với 371 công dân. Trong đó:

+ Lãnh đạo UBND quận tiếp 34 ngày với 53 công dân

+ Ban Tiếp công dân quận tiếp 211 ngày với 206 công dân

+ Lãnh đạo UBND 11 phường tiếp 483 ngày với 42 công dân

+ Cán bộ tiếp công dân 11 phường tiếp 2.321 ngày với 70 công dân

Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC, lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Về cơ bản, việc giải quyết KNTC ở các đơn vị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Nhờ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực qua từng năm, chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải cũng được UBND quận quan tâm thực hiện. Thông qua tuyên truyền, vận động và giải thích pháp luật, nhiều công dân đã hiểu và tự giác chấp hành quy định của các cơ quan có thẩm quyền, rút đơn khiếu nại.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Đăng Dũng tại Hội nghị Đảng bộ quận Thanh Xuân

Đồng thời, UBND quận cũng thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử của quận số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử - email, hòm thư góp ý để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, KNTC của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra tại trụ sở quận và 11 phường duy trì các hòm thư góp ý trực tiếp của công dân.

Câu hỏi 5: Xin đồng chí cho biết kết qu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nói chung và quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận nói riêng trong thời gian 3 năm vừa qua?

Đ/c Võ Đăng Dũng: Để nâng cao chất lượng hoạt động, ngày 01/4/2020, UBND quận đã ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân quận.

Theo đó, ngày 24/01/2022, UBND quận đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND kiện toàn Ban Tiếp công dân quận gồm 06 thành viên: Trưởng ban, 01 đồng chí chuyên trách và 04 thành viên thuộc các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị và Trung tâm phát triển qũy đất quận; mời 02 thành viên là Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra và Phó Chánh Văn phòng Quận ủy tham gia phối hợp thực hiện việc tiếp công dân.

Ban Tiếp công dân quận trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, phối hợp cùng đại diện các cơ quan, tổ chức khác tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân theo quy định; là đầu mối tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, KNTC theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả với UBND quận.

Ban Tiếp công dân quận tham mưu xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận một tháng hai ngày theo quy định của Luật Tiếp công dân. Hàng tuần, thực hiện rà soát các vụ việc có dấu hiệu phức tạp để tham mưu với Lãnh đạo UBND quận tiếp công dân theo chuyên đề. Niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ của Đại biểu HĐND Thành phố; Thường trực HĐND quận và lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận tại trụ sở tiếp công dân; Áp dụng công nghệ thông tin qua các hệ thống phần mềm quản lý văn bản, xây dựng các bảng, biểu quản lý đơn thư; thường xuyên cập nhật, đôn đốc, theo dõi, kết quả giải quyết đơn của các đơn vị được giao, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND quận và thông tin tới các cơ quan chuyển đơn.

Mới đây, ngày 22/4/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TƯ ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn Thành phố. Theo đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận. Các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận đều có sự tham gia của đại diện UBMTTQ quận. Đối với những vụ việc đông người, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng, lãnh đạo UBND quận trực tiếp tiếp, trao đổi, đối thoại, giải thích với công dân.

Cụ thể, trong 3 năm qua, UBND quận Thanh Xuân đã tiếp 7.586 ngày với 1.033 công dân. Trong đó, có 694 đơn kiến nghị, phản ánh, 76 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo. Hơn 90% đơn thư UBND quận tiếp nhận liên quan đến công tác đất đai, trật tự xây dụng và hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hàng tuần, Ban Tiếp công dân quận rà soát, tổng hợp các vụ việc để kịp thời đôn đốc các đơn vị được giao kiểm tra, xem xét giải quyết đảm bảo đúng tiến độ, thời gian được giao; duy trì công tác giao ban Ban tiếp công dân hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý giải quyết đơn trong tháng và tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt

Quỳnh Nga (thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra