Quảng Ninh chú trọng đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân:

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Thứ hai, 13/11/2023 14:54
Để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc từ xa, từ sớm, từ cơ sở, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại với người dân đã tạo sức lan tỏa lớn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

Gần dân, sát dân

Với tinh thần “gần dân, sát dân”, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng trong tỉnh đã chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, tạo động lực để mỗi địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Sau hơn 8 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20.4.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với sự quyết liệt, bài bản trong chỉ đạo, tổ chức triển khai. Người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tăng cường trách nhiệm trong tiếp công dân, đối thoại, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân. Trong đó, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại với người dân đã tạo sức lan tỏa lớn, tăng cường và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị trong triển khai nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân phường Ninh Dương (TP Móng Cái) tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 8.2023. Ảnh: Q.M.G

Chủ động phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, các cơ quan dân cử, UBND các cấp, các sở, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 36-CT/TU ngày 20.4.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản của Trung ương, của tỉnh đều đạt, nhất là kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc từ xa, từ sớm, từ cơ sở liên quan tới khiếu nại, tố cáo.

Tỉnh cũng triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm công dân. Đồng thời, tuyên truyền chống các biểu hiện dân túy, mị dân, dân chủ hình thức; gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp, các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống Nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội.

Việc tăng cường đối thoại, tiếp xúc, sâu sát, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh với các tệ nạn quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhất là trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm... Đây cũng là nhân tố quan trọng hàng đầu giúp Quảng Ninh liên tiếp đạt những kết quả hết sức ấn tượng trên bảng xếp hạng toàn quốc về các chỉ số: PAPI, PAR Index, SIPAS và PCI trong nhiều năm gần đây.

Giai đoạn 2015 - 2022, người đứng đầu cấp ủy 3 cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 16.983 cuộc định kỳ tiếp 8.012 lượt công dân với 5.732 vụ việc; tổ chức 106 cuộc đối thoại trực tiếp với dân (101 đoàn đông người); 97 cuộc đột xuất tiếp 242 công dân với 104 vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh và cấp phó được ủy quyền, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã đã thực hiện hơn 50.000 buổi tiếp công dân định kỳ. Riêng 9 tháng năm 2023, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn đã tiếp 6.640 lượt công dân với 3.881 vụ việc (113 đoàn đông người với 113 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 8.546 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các cơ quan có thẩm quyền các cấp đã giải quyết 346/527 vụ việc khiếu nại, 18/26 vụ việc tố cáo.

Theo Daibieunhandan.vn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra