Quảng Bình: Kết luận 9 vụ việc tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 10

Thứ sáu, 27/10/2023 15:25
(ThanhtraVietNam) - Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - chủ trì phiên tiếp dân đã kết luận nội 9 nội dung trình bày của công dân.

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình có sự tham gia của đại diện các cơ quan: Thanh tra tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; UBND thành phố Đồng Hới.

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản thông báo Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. Theo đó, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận 9 nội dung trình bày của công dân:

1. Bà Phạm Thị Bích Phượng, xóm Phúc Đông, thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, không nhất trí với một số nội dung giải quyết của các cơ quan chức năng liên quan đến đất đai của gia đình bà. Nội dung bà Phượng trình bày đã được UBND huyện Quảng Trạch, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết; Thanh tra tỉnh đã rà soát, trả lời, hướng dẫn cho công dân. Tuy nhiên, còn một số nội dung bà Phượng chưa đồng tình.

Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với công dân, kiểm tra, xem xét các nội dung công dân chưa đồng tình, xử lý dứt điểm, trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

2. Ông bà Ngô Văn Hiền, Ngô Thị Phước, thôn Thượng Hải, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy kiến nghị giải quyết việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đoạn qua xã Ngư Thủy đối với gia đình ông bà.

Đối với nội dung này, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. (Ảnh: quangbinh.gov.vn) 

3. Bà Phạm Thị Cảnh, thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch khiếu nại về việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đối với gia đình bà từ năm 2015 đến nay chưa được giải quyết.

Nội dung bà Cảnh trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quá trình giải quyết vụ việc của UBND huyện Quảng Trạch, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; hoàn thành, báo cáo trước ngày 10/11/2023.

4. Ông Trương Quốc Gián, thôn Mai Hồng, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch kiến nghị giải quyết liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông.

Về nội dung này, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch đã có văn bản trả lời công dân. Tuy nhiên, công dân tiếp tục kiến nghị giải quyết. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bố Trạch tiếp và trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2023.

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới kiến nghị giải quyết chế độ mai táng phí của người hoạt động kháng chiến đối với mẹ là bà Nguyễn Thị Khẩn.  

Nội dung bà Vân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có cơ sở xem xét giải quyết, đồng thời thông tin kịp thời cho công dân rõ.

6. Ông Lê Văn Minh, thôn Chợ Gộ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh tố cáo sai phạm của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh liên quan đến việc giải quyết đất đai của gia đình ông.

Thực hiện kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 của lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã kiểm tra, báo cáo về nội dung công dân trình bày tại Công văn số 953/TTr-NV2 ngày 06/10/2023. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm vụ việc có lý có tình, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức trao đổi, hướng dẫn công dân và gia đình trước ngày 31/10/2023; báo cáo UBND tỉnh.

7. Bà Nguyễn Thị Huệ, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới tố cáo sai phạm của một số cá nhân liên quan đến giải quyết đất đai của gia đình bà.

Những nội dung bà Huệ trình bày, thông qua tiếp công dân và xử lý đơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật. Đối với những nội dung chưa đồng thuận, đề nghị công dân làm đơn nêu rõ nội dung kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan gửi UBND tỉnh để có cơ sở chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định pháp luật.

8. Bà Nguyễn Thu Hằng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới đề nghị chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai của bà.

Thông qua tiếp công dân và xử lý đơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật. Đối với những nội dung chưa đồng thuận, đề nghị bà Hằng làm đơn nêu rõ nội dung kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan gửi UBND tỉnh để có cơ sở chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

9. Bà Hoàng Thị Kim Dung, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới yêu cầu giải quyết một số nội dung liên quan đến vụ án tranh chấp đất đai của gia đình bà.

Kết luận phiên tiếp dân định kỳ tháng 10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Tranh chấp đất đai của gia đình bà đã được Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Nếu không nhất trí với Bản án của Tòa án nhân dân, công dân có thể gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để được xem xét, hướng dẫn, trả lời theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 10/2023; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.241 lượt/1.051 người người đến Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trình bày 991 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 03 đoàn đông người); tiếp nhận, xử lý 1.918 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Các cấp các ngành đã giải quyết 43/75 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 57,33%) và 44/65 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 67,69%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 02 tập thể, 10 cá nhân; chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra