Đồng Nai:

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sai sót việc xác định sai vị trí của thửa đất

Thứ tư, 17/01/2024 14:41
(ThanhtraVietNam) - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024. Công dân được tiếp là ông Phan Tấn Phát và ông Ngô Văn Định - người được ông Phát ủy quyền.

Ông Phan Tấn Phát đề nghị xác định lại vị trí thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long của gia đình ông khi thu hồi đất thực hiện dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại phường Bửu Long, đề nghị xác định thửa đất trên là vị trí 1 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Ông Phan Tấn Phát cho rằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BV 090039 ngày 06/10/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp thì vị trí thửa đất số 267, tờ bản đồ số 5 phường Bửu Long tiếp giáp với đường Huỳnh Văn Nghệ nên UBND thành phố Biên Hòa tính toán bồi thường thửa đất trên cho gia đình ông theo vị trí 4 là không đúng, yêu cầu tính toán bồi thường là vị trí 1.

Theo báo cáo của UBND thành phố Biên Hòa, nguồn gốc đất và quá trình đăng ký cấp giấy quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa: Đất do ông Nguyễn Văn Đảo khai phá vành đai sân bay sử dụng từ trước năm 1980, đất đã được sử dụng trước khi có quy hoạch với diện tích là 336,5 m2 tại phường Bửu Long. Đến ngày 30/09/2005, UBND thành phố Biên Hoà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 880183 cho ông Nguyễn Văn Đảo và bà Nguyễn Thị Tranh thường trú tại C55 KP 5, phường Bửu Long. Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 không tiếp giáp với đường Huỳnh Văn Nghệ.

Sau đó được ông Đỗ Thái An và bà Tiết Thị Kim Ngân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đảo và bà Nguyễn Thị Tranh được UBND thành phố Biên Hoà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 866120 ngày 25/10/2007.

Ông Vòng Phú Vương và bà Trà Thị Đông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Đỗ Thái An và bà Tiết Thị Kim Ngân được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BV 090039 ngày 06/10/2014. Theo đó sơ đồ vị trí thửa đất tiếp giáp với đường Huỳnh Văn Nghệ. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 880183 cho ông Nguyễn Văn Đảo và bà Nguyễn Thị Tranh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 866120 ngày 25/10/2007 cấp cho ông Đỗ Thái An và bà Tiết Thị Kim Ngân thì thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu không tiếp giáp với đường Huỳnh Văn Nghệ. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hoà đã kiểm tra, đối chiếu bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai phường Bửu Long, Chi nhánh Biên Hoà xác định hình thể, tứ cận thửa đất số 267 tờ bản đồ số 5 phường Bửu Long theo giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BV 090039 cấp ngày 06/10/2014 cho ông Vòng Phú Vương và bà Trà Thị Đông có sai sót tại trang 3 thể hiện hình thể thửa đất mốc 3-4 tiếp giáp đường Huỳnh Văn Nghệ, dữ liệu đúng phải là mốc 3-4 tiếp giáp thửa 1002b.

leftcenterrightdel
Công dân nêu ý kiến tại buổi tiếp (Ảnh: CTTĐT.ĐN) 

Ngày 29/6/2019, ông Phan Tấn Phát có Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Vòng Phú Vương và bà Trà Thị Đông; Hợp đồng ủy quyền của ông Vòng Phú Vương và bà Trà Thị Đông cho ông Phan Tấn Phát để quản lý, sử dụng …, được liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và các chính sách liên quan đến việc thu hồi đất…, thời hạn là 10 năm kể từ ngày công chứng.

Khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Đường ĐT 768, UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 về việc thu hồi đất hộ ông Đồng Minh Sang để thực hiện dự án, theo đó thửa đất số 117, tờ bản đồ địa chính số 5 có diện tích 848,2m2 do ông Đồng Minh Sang sử dụng được thu hồi diện tích đất 800,5m2, phần diện tích còn lại 47,7m2 ông Đồng Minh Sang có đơn đề nghị giải toả trắng và đã được bồi thường, thu hồi thành đất công (thửa 1002b, tờ bản đồ số 5) và giáp ranh với đường Huỳnh Văn Nghệ (hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hoà thực hiện ngày 10/8/2021). Theo bản đồ dự án, thửa đất 267 tiếp giáp với phần diện tích 47,7m2 đất còn lại của thửa đất số 1002b, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long.

Khi thực hiện dự án xử lý ô nhiễm Dioxin tại phường Bửu Long, UBND thành phố Biên Hòa tiếp tục ban hành Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc thu hồi đất hộ ông Vòng Phú Vương và bà Trà Thị Đông để thực hiện dự án, theo đó thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 có diện tích 336,5m2 được thu hồi toàn bộ diện tích đất 336,5m2 . UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông (bà) Vòng Phú Vương - Trà Thị Đông để thực hiện Dự án Xử lý ô nhiễm Dioxin tại phường Bửu Long. Theo đó bồi thường 336,5m2 đất theo giá đất nông nghiệp vị trí 4 đường Huỳnh Văn Nghệ.

Như vậy thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long được xác định tiếp giáp thửa 1002b, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long, không có đường đi, đoạn từ ngã ba Gạc Nai đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu tại phường Bửu Long. Tuy nhiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BV 090039 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/10/2014, có sai sót về sơ đồ vị trí là giáp đường lớn Huỳnh Văn Nghệ dẫn đến thắc mắc, khiếu nại của người dân.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long qua 02 lần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 866120 ngày 25/102007 và cấp biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 09003 ngày 06/10/2014) không thống nhất về hình thể. Qua rà soát hồ sơ và dữ liệu về đất đai thì thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long có mốc số 3-4 tiếp giáp với đường Huỳnh Văn Nghệ là chưa đúng, dữ liệu đúng là mốc số 3-4 tiếp giáp với thửa đất số 1002b hiện nay là đất công do UBND phường Bửu Long quản lý.

Tại buổi làm việc Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan cũng thống nhất khẳng định, thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long tiếp giáp với thửa đất số 1002b, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thì thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long thì việc công dân đề nghị xác định thửa đất trên là vị trí 1 là không có cơ sở.

leftcenterrightdel
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức kết luận tại buổi tiếp công dân (Ảnh: CTTĐT.ĐN) 

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung, ý kiến của các ngành, đơn vị có liên quan tham dự tại buổi tiếp và xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan, ông Võ Tấn Đức – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì kết luận: Thửa đất số 267, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long được xác định tiếp giáp thửa 1002b, tờ bản đồ địa chính số 5 phường Bửu Long, không có đường đi, đoạn từ ngã ba Gạc Nai đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu tại phường Bửu Long, căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 thì thửa đất số 267, tờ bản đồ số 5 phường Bửu Long được xác định thuộc vị trí 4 đường Huỳnh Văn Nghệ. Do đó, ông Phan Tấn Phát yêu cầu bồi thường đất nông nghiệp vị trí 1 đường Huỳnh Văn Nghệ, đoạn từ ngã ba Gạc Nai đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu tại phường Bửu Long là không có cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BV 090039 cấp ngày 06/10/2014 có sai sót về sơ đồ vị trí dẫn đến thắc mắc, khiếu nại của người dân, trách nhiệm sai sót nêu trên thuộc về Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh Biên Hòa. UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sai sót nêu trên.

Giao UBND thành phố Biên Hòa kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, quy định pháp luật có liên quan xem có căn cứ để hỗ trợ theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hay không, báo cáo đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trả lời cho công dân theo quy định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra