Thành phố Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 05/01/2024 08:10
(ThanhtraVietnam)- Trong năm 2023, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được lãnh đạo Thành phố Tây Ninh và các cơ quan chuyên môn và phường, xã trên địa bàn luôn quan tâm thực hiện tốt. Các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm trình tự thủ tục, hình thức và nội dung theo pháp luật.

Theo đó, lãnh đạo Thành phố, các cơ quan chuyên môn và phường, xã tiếp công dân định kỳ, đột xuất được 317 lượt với 317 công dân. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận là 113 đơn. Các cơ quan, đơn vị của Thành phố và Chủ tịch UBND phường, xã đã giải quyết 10 đơn khiếu nại, kiến nghị.

Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố có 94 đơn, đã xem xét giải quyết xong 74 đơn, ban hành 73 quyết định giải quyết đơn khiếu nại; 1 đơn trong quá trình giải quyết, người khiếu nại làm đơn xin rút lại đơn khiếu nại.

HĐND Thành phố đã chuyển đến UBND Thành phố 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đến nay, UBND Thành phố giải quyết được 9 đơn.

leftcenterrightdel
Thành phố Tây Ninh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023 (ảnh: tayninh.vn)  

Đánh giá về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND Thành phố mới đây, bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đã đề cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND Thành phố thời gian qua.

Đồng thời, kiến nghị trong thời gian tới, UBND Thành phố trong quá trình xem xét giải quyết và trả lời kết quả cho người dân, cần phản hồi thông tin về Thường trực HĐND Thành phố; quan tâm hơn công tác nhập liệu phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Hoà giải ở cơ sở.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra