Việc khiếu nại của công dân là có cơ sở

Thứ năm, 12/05/2022 15:47
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (KN) lần 2 của bà Dương Thị Thơm (tổ dân phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn). Trong đó, kết luận việc bà Thơm KN, đề nghị công nhận và bồi thường diện tích 82,6m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở là có cơ sở.

Gia đình bà Thơm có thửa đất số 34, tờ bản đồ số 09, diện tích 418,6 m2 sử dụng để ở từ trước năm 1980 tại phường Trung Sơn, thuộc phạm vi thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam sông Mã. UBND thành phố Sầm Sơn quyết định thu hồi nhưng chỉ bồi thường 336m2 đất ở, còn 82,6m2 là đất trồng cây lâu năm. Bà Thơm cho rằng, việc bồi thường này là không đúng và KN, đề nghị xem xét nguồn gốc đất để công nhận và bồi thường diện tích 82,6m2 là đất ở.   

KN của bà Thơm đã được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn giải quyết tại Quyết định giải quyết KN lần đầu số 1134/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 với nội dung: Bà Dương Thị Thơm KN không có cơ sở. Không đồng ý với kết quả giải quyết KN của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, bà tiếp tục KN đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh cho thấy, thửa đất của ông Nguyễn Minh Chỉnh (chồng bà Thơm) và bà Thơm có nguồn gốc sử dụng đất có nhà ở trước ngày 18/12/1980, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích hiện trạng sử dụng tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 1,7m2. Lý do tăng, do sai sót trong quá trình tính toán, đo đạc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn gốc sử dụng diện tích tăng có trước ngày 15/10/1993, hiện trạng sử dụng ổn định, không tranh chấp.

leftcenterrightdel
 Thành phố Sầm Sơn (Ảnh minh họa - Internet)

Kiểm tra nguồn gốc và quá trình sử dụng đất cho thấy, khu đất trên được gia đình bà Thơm sử dụng ổn định; quá trình sử dụng đất không bị xác định lấn chiếm đất. Gia đình bà Thơm có tên (chồng bà Thơm) trong sổ mục kê trong hồ sơ địa chính lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ thuộc thửa 231, diện tích 336m2.

Năm 2003, UBND thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Thơm tại thửa đất số 143, tờ bản đồ số 03, diện tích 416,9m2, trong đó đất ở 200m2, đất vườn 216,9m2; năm 2018, số liệu đo đạc thực tế là 418,6m2 tại thửa 34, tờ bản đồ số 09, loại đất ODT.

Ngày 13/11/2021, UBND thành phố Sầm Sơn ban hành Quyết định số 6990/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình bà Thơm, diện tích 418,6m2, trong đó đất ở đô thị 336m2, đất trồng cây lâu năm 82,6m2 thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 09 tại phường Trung Sơn.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị: “Tối đa 90m2/hộ tại phường thuộc thành phố, thị xã” (05 lần hạn mức giao đất ở là 450m2). Trong khi đó, diện tích đất thực tế gia đình bà Thơm đang sử dụng là 418,6m2, nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở. Vì vậy, diện tích đất ở của gia đình bà Thơm được xác định là diện tích thực tế sử dụng 418,6m2. Như vậy, việc bà Thơm KN, đề nghị công nhận và bồi thường diện tích 82,6m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở là có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và căn cứ pháp luật nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định KN của bà Thơm về việc đề nghị công nhận và bồi thường diện tích 82,6m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở là có cơ sở. Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Sầm Sơn thu hồi, bồi thường đối với phần diện tích 82,6m2 là đất ở cho gia đình bà Thơm theo quy định./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra